Makaleler

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Turizm>Gastronomi>Turizm İşletmeciliği>Sürdürülebilir Turizm
2021
Özgün Makale
Elektronik
TR DİZİN
Hakemli
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Turizm
2018
Özgün Makale
Elektronik
TR DİZİN
Hakemli
FESTİVAL KALİTESİ, ALGILANAN DEĞER, FESTİVAL TATMİNİ VE FESTİVAL SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN TESPİTİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ULUSLARARASI MANİSA MESİR MACUNU FESTİVALİ ÖRNEĞİ
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Turizm
2018
Özgün Makale
Basılı
(“TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı (SBVT)”, “DERGİPARK”, “ EBSCO”, “Central and Eastern European Online Library”, “Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD)”, “SCIPIO”, “ASOS İndeks”, “İDEAL ONLİNE”, “İSAM İlahiyat Makaleleri Veritabanı”, “Türk Eğitim İndeksi”, “Akademik Türk Dergileri İndeksi ve “Arastirmax Bilimsel Yayın İndeksi”)
Hakemli