Bildiriler

Coğrafi İşaretli Ürünlerin Tanıtımında Dijital Pazarlama İletişiminin Kullanılması: Balıkesir Zeytinyağları Örneği
IV. National / I. International Balıkesir Turizm Kongresi
TÜRKİYE
Türkçe
Kabul Edildi
Özet bildiri
Hiper-Yerel Restoranların Sürdürülebilir Gastronomi Açısından Değerlendirilmesi
İngant Subu
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmamış
Tam metin bildiri
Determination of the effects of grapes and grape products on the development of (gastronomic) tourism in Manisa.
3rd International Gastronomic Tourism Congress
İngilizce
Yayımlanmış
Tam metin bildiri
Sosyal Statü Bağlamında Yemek Tüketim Alışkanlıklarının İncelenmesi
III. Ulusal Turizm, Ekonomi ve İşletme Bilimleri Kongresi
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmamış
Tam metin bildiri
Sosyal Statü Bağlamında Yemek Tüketim Alışkanlıklarının İncelenmesi
III. Ulusal Turizm, Ekonomi ve İşletme Bilimleri Kongresi
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmamış
Tam metin bildiri
Endüstriyel Mutfaklarda Karşılaşılan Risklerin Değerlendirilmesi ve Üç Farklı Kazanın Kök Neden Analizi Yöntemiyle İncelenmesi
ii-ulusal-is-sagligi-ve-guvenligi-ogrenci-kongresi
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmamış
Tam metin bildiri
Turizm Rehberliği Bölümü Öğrencilerinin “Turizm Rehberliği Mesleğine” İlişkin Geliştirdikleri Metaforların Karşılaştırılması (Balıkesir Üniversitesi Örneği)
1. Turizm Rehberliği Kongresi
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmış
Özet bildiri