Tez Danışmanlığı

Uluslararası hukukun devletler arasındaki ikili ilişkilere bakışı: Irak, Libya ve Sudan kararları
Yüksek Lisans / Yazar: ALİ ADNAN ZAİN ALBİDEEN ZAIN ALBIDEEN
Türkiye
2023
The relationship between strategic planning and improving institutional performance
Yüksek Lisans / Yazar: ALİ WALEED KHALİD ALBADR
Türkiye
2023
Characteristics and recruitment strategy of generation Z in industry trades: An example of the welder profession
Yüksek Lisans / Yazar: FAROUCK OUMAR SANOGO
Türkiye
2023
The relationship between the dimensions of the quality of the workplace and the transformation of employees to the digital system
Yüksek Lisans / Yazar: AHMED RAHEEM FAHAD ALBU MOUSA
Türkiye
2023
The effect of role conflict and ethical climate on turnover intention
Yüksek Lisans / Yazar: MUSTAFA WEFAQ IBRAHIM ALSHABBANI
Türkiye
2023
The role of strategic planning in enhancing organizational performance: Case study of Baghdad private universities
Yüksek Lisans / Yazar: AHMED MUTHANNA SEDEEQ AL-BAZZAZ
Türkiye
2023
Türkiye'de performans esaslı bütçe sisteminin değerlendirilmesi
Yüksek Lisans / Yazar: HAYDER RASIM OUDAH AL-OWAIDI
Türkiye
2022
Irak'ta uluslararası ticari tahkim
Yüksek Lisans / Yazar: DHAFER HAYDER KAREEM KAREEM
Türkiye
2022
Vergi hukuku açısından sahte belge
Yüksek Lisans / Yazar: ŞEKURE EDA AKYÜZ
Türkiye
2022
Irak'ta barışçıl güç aktarımının önündeki zorluklar ve engeller
Yüksek Lisans / Yazar: ABDULLAH MOUSA TAHA AL-BAYATI
Türkiye
2022
Sosyal medyanın tüketici davranışlarına etkisi
Yüksek Lisans / Yazar: AMANY SALAH GABER MOHAMED
Türkiye
2022
Irak yatırım yasalarında yabancı yatırımcının hukuki statüsü
Yüksek Lisans / Yazar: TIBA JAMAL FAYYADH
Türkiye
2022
Kamusal alan gelişimi ve sınırları: Din özgürlüğü bakımından bir değerlendirme
Yüksek Lisans / Yazar: ESTABRAQ ABDULLAH JANJOON AL-TAMEEMI
Türkiye
2022
KOBİlerin uluslararasılaşma sorunsalı
Yüksek Lisans / Yazar: MAHMOOD ABED HASAN ALFAHDAWI
Türkiye
2022
TAXES IN THE MAIN SOURCES (KORAN, SUNNAH, IJMA) OF ISLAMIC JURISPRUDENCE: AN EVALUATION IN THE CONTEXT OF THE CONTEMPORARY JUSTICE OF TAXATION
Yüksek Lisans / Yazar: YUNUS EMRE AYDINBAŞ
TÜRKİYE
2016
Markanın tüketici üzerindeki etkisi: Otomotiv sektörü için bir uygulama
Yüksek Lisans / Yazar: HÜSEYİN CENGİZ
Türkiye
2015
Ortaöğretim pansiyonlarında kalan öğrencilerin motivasyonlarının artırılması: SEV Muzaffer Demir Anadolu Lisesi örneği
Yüksek Lisans / Yazar: HACER SARIKOÇ
Türkiye
2015
MEB yönetici personel seçim tekniklerinin etkinliği üzerine bir model önerisi Sivrihisar (Eskişehir) örneği
Yüksek Lisans / Yazar: MEHMET ÖZ
Türkiye
2015
Öğrenci performans ölçme ve değerlendirme yöntemleri ve ortaokul öğretmenlerinin bakışı: Afyonkarahisar örneği
Yüksek Lisans / Yazar: ÜÇLER YILDIRIM
Türkiye
2015
Mesleki ve teknik ortaöğretimde okul - sanayi işbirliği: Afyonkarahisar örneği
Yüksek Lisans / Yazar: CEYLAN ÖZTÜRK
Türkiye
2015
60-66 aylık öğrencilerin ilkokula hazır olunuşluk bakımından uygunluğunun incelenmesi: Afyonkarahisar örneği
Yüksek Lisans / Yazar: SÜLEYMAN KABAYEL
Türkiye
2015
Yükseköğretim kurumlarında yeni kamu mali yönetim sistemine uygun stratejik yönetim süreçlerinin tasarlanması ve uygulanmasına ilişkin sorunlar: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi örneği
Yüksek Lisans / Yazar: MUSTAFA ARSLAN
Türkiye
2014
Kamuda yönetici ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliği uygulamasına yönelik tutumlarının belirlenmesi: Sağlık sektöründe bir uygulama
Yüksek Lisans / Yazar: AYNUR ÇETİN
Türkiye
2014
Yöneticilerin liderlik davranışlarının çalışanların iş tatmini üzerindeki etkileri: Sağlık sektöründe bir uygulama
Yüksek Lisans / Yazar: BAHAR ÖVEÇ
Türkiye
2014
Afet ve olağandışı durumlara yönelik mevcut sağlık hizmetleri yönetim politikasının değerlendirilmesi ve bir model önerisi
Yüksek Lisans / Yazar: YASEMİN BULAT
Türkiye
2014
Ortaokul öğrencilerinin özgüven düzeyinin bazı değişkenler açısından değerlendirilmesi Afyonkarahisar örneği
Yüksek Lisans / Yazar: İSMAİL ÇELİK
Türkiye
2014