Makaleler

ABD Illinois Eyaleti Kırsalında İşgücü Yapısındaki Değişme ve Uygulanmasında Yarar Görülen Politikalar
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Maliye
1997
Özgün Makale
Hakemsiz
ABD Vergi Sistemi ve Reformu Üzerine
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Maliye
1997
Özgün Makale
Hakemsiz
Cumhuriyet Dönemi Bütçelerinin Ekonomi İçindeki Yeri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Maliye
1998
Özgün Makale
Basılı
Hakemsiz
Amerika Birleşik Devletlerinde Eyalet Bütçe Sistemi
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Maliye
1998
Özgün Makale
Hakemsiz
Avrupa Yeni Para Birimini Bekliyor
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Maliye
1998
Özgün Makale
Hakemsiz
Hollanda ve İsveç Üniversitelerinde Bütçe Uygulaması
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Maliye
1999
Özgün Makale
Hakemsiz
Fon Sistemi ve Devam Eden Sorunlar
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Maliye
2009
Özgün Makale
Hakemsiz
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Bağlamında ve AB Sürecinde Türk Kamu İç Mali Kontrol Sistemi
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Maliye
2005
Özgün Makale
Endekste taranmıyor
Hakemli
Yönetimler Arası Mali İlişkiler ve Türkiye Uygulaması
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Maliye
2005
Özgün Makale
Endekste taranmıyor
Hakemli
Avrupa Birliği Sürecinde Türk Kamu Mali Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması Çok Yıllı Bütçelemenin Uygulanabilirliği
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Maliye
2005
Özgün Makale
Endekste taranmıyor
Hakemli
Yeni Kamu Mali Yönetimi Anlayışı Çerçevesinde Kesin Hesap Kanunu ve Yasama Denetimine Genel Bir Bakış
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Maliye
2005
Özgün Makale
Endekste taranmıyor
Hakemli
OECD Ülkelerinde Ücretlilerin Vergi Yüküne İlişkin Değerlendirmeler
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Maliye
2006
Özgün Makale
Endekste taranmıyor
Hakemli
Ekonominin Genel Dengesi İçinde Kamu Yatırımlarının Yapısı ve Gelişimi
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Maliye
2006
Özgün Makale
Endekste taranmıyor
Hakemli
Yüksek Öğretimde Yönetsel Yapı ve Mali Konular Türkiye de Yüksek Öğretimde Yönetsel Etkinliği Artırmaya Yönelik Bir Model Önerisi
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Maliye
2010
Özgün Makale
Endekste taranmıyor
Hakemli
Türkiye de Yeni Bütçeleme Süreci
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Maliye
2010
Özgün Makale
Endekste taranmıyor
Hakemli