Bildiriler

Introduction of Medium Term Expenditure Framework MTEF in Turkish Budgetary System
The Tenth Annual International Conference on Finance and Banking, Future of Banking After the Year 2000 in the World
ÇEK CUMHURİYETİ
İngilizce
Yayımlanmış
Tam metin bildiri
Basbaki Kulu An Auditor in the Ottomans
12th World Congress of Accounting Historians
TÜRKİYE
İngilizce
Yayımlanmış
Tam metin bildiri
Bütçe Uygulama Aşamasında Parlamentonun İzleme Gözetim Fonksiyonu Komisyonların Rolü ve Bütçe Analiz Kapasitesi
Bütçe Sürecinde Parlamentonun Değişen Rolü Sempozyumu
TÜRKİYE
İngilizce
Yayımlanmış
Tam metin bildiri
Financial Management in Ottoman Empire and Investigation of Illegaly Acquired Assets at the end of XVIII Centrury
2nd Balkans and Middle East Countries Conference on Auditing and Accounting History
TÜRKİYE
İngilizce
Yayımlanmış
Tam metin bildiri
Global Crisis and Current Economic Developments in Turkey
Conference on Auditing and Internal Control
AZERBAYCAN
İngilizce
Yayımlanmış
Tam metin bildiri
Efforts for Effectiveness in the Public Sector and Fiscal Adjustment in Turkey in the Last Decade
Nineteenth World Business Congress: Critical Issues in Global Business: Lessons from the Past, Contemporary Concerns and Future Trends
TÜRKİYE
İngilizce
Yayımlanmış
Tam metin bildiri
Managerial Structures of the Turkish Universities in the Third Millennium
2010 World Universities Congress
TÜRKİYE
İngilizce
Yayımlanmış
Tam metin bildiri
Yeni Kamu Mali Yönetim Sisteminde Orta Vadeli Program ve Mali Plan Çerçevesinde Çok Yıllı Bütçelemenin Uygulanabilirliği
XX. Türkiye Maliye Sempozyumu: Türkiye’de Yeniden Mali Yapılanma
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmış
Tam metin bildiri
Bütçe Yönetimi ile Borç Yönetiminin Ayrılmasının Konsolide Bütçeye Yansımaları
XVIII. Türkiye Maliye Sempozyumu: Türkiye’de Kamu Borçlanması: Ekonomik ve Sosyal Etkileri, Beklentiler
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
Türkçe
Yayımlanmış
Tam metin bildiri
Türk Mali Sisteminin İşleyiş Yönünden Yeniden Yapılandırılmasına Yönelik Çabaların Yönü ve Bu Çabaların Değerlendirilmesi
XV. Türkiye Maliye Sempozyumu: Türk Kamu Mali Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması ve Bu Yapılanmada Performans Yönetimi ve Denetiminin Yeri,
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmış
Tam metin bildiri
Özel Gelir ve Fonların Türk Kamu Maliyesi İçindeki Yeri ve Önemi
XIV. Türkiye Maliye Sempozyumu: Kamu Kesimi Finansmanında Vergi Dışı Normal Gelirler ile Özel Gelirler ve Fonlar
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmış
Tam metin bildiri
Cumhuriyet Dönemi Bütçelerinin Ekonomi İçindeki Yeri 1923 2003
Cumhuriyetin 80. Yılı Sempozyumu
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmış
Tam metin bildiri
Yeni Kamu Mali Yönetimi Kapsamında E devlet Uygulamaları
Ulusal E-devlet Konferansı: Birlikte Çalışabilirlik, Yönetsel ve İşlevsel Kapasite Oluşturma
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmış
Tam metin bildiri