Kitaplar

KAMU MALİ YÖNETİMİNİN PARADİGMASI VE GELİŞİM SÜRECİ - Türkiye Örneği
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Maliye>Bütçe ve Mali Planlama>Kamu Maliyesi>Kamu Ekonomisi
KAMU MALİ YÖNETİMİNİN PARADİGMASI VE GELİŞİM SÜRECİ - Türkiye Örneği
2022
Bilimsel Kitap
Türkçe
TÜRKİYE
Basılı
Nobel Bilimsel Eserler
Strategic Management in Public Organizations European Practices and Perspectives
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji
Strategic Management and Public Management Reforms
2014
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
İngilizce
Routledge
Designing Public Procurement Policy in Developing Countries How to Foster Technology Transfer and Industrialization in the Global Economy
2011
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
İngilizce
Basılı
Springer
Kamu Maliyesine Yeni Bakış
2006
Türkçe
Seçkin
Yüksek öğrenimde yeni bir finansman modeli önerisi bütünsel model
2003
Türkçe
Maliye Bakanlığı
Mali kurallar maliye politikası yo netiminde yeni bir eg ilim vergi harcama borc lanma vs u zerine kurallar ve sınırlamalar
2010
Türkçe
Maliye Bakanlığı
Mahalli İdareler Maliyesi Üzerine Yazılar
2010
Türkçe
Maliye Bakanlığı
Türkiye de Son 10 Yılda Kamu Hizmetlerinde Stratejik Yönetimin Gelişimi
2012
Türkçe
Dokuz Eylül Üniversitesi
Mali kurallar maliye politikası yo netiminde yeni bir eg ilim vergi harcama borc lanma vs u zerine kurallar ve sınırlamalar
2010
Türkçe
Maliye Bakanlıg?ı Strateji Gelis?tirme Bas?kanlıg?ı
Kamu Maliyesinde Seçme Yazılar
2010
Türkçe
Maliye Bakanlığı
Küreselleşme ve Kamu Yönetiminde Dönüşüm
2011
Türkçe
Seçkin
Teoride ve Uygulamada Kamu Maliyesi
2010
Türkçe
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
Türkiye de Yerel Yönetimlerin Sorunları ve Geleceği
2010
Türkçe
Seçkin Yayınevi
Türkiye de Yerel Yönetimlerin Sorunları ve Geleceği
2010
Türkçe
Seçkin
Yeni Maliye Değişim Çağında Kamu Maliyesi Yeni Trendler Yeni Paradigmalar Yeni Öğretiler Yeni Perspektifler
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Maliye
2012
Bilimsel Kitap
Türkçe
TÜRKİYE
Basılı
Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı
Yeni maliye değişim çağında kamu maliyesi yeni trendler yeni paradigmalar yeni öğretiler yeni perspektifler
Kamu Hizmetlerinin Sunulmasında Kamu-Özel Sektör Ortak Girişimciliği (PPP)
2012
Bilimsel Kitap
Türkçe
TÜRKİYE
Basılı
Maliye Bakanlığı
Küreselleşme ve Kamu Yönetiminde Dönüşüm
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Maliye
Küresel Rekabetçi Ortamda Türk Yükseköğretim Sisteminin Durumu
2011
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
Türkçe
TÜRKİYE
Basılı
Springer
Mali Yerinden Yönetim
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Maliye
2016
Bilimsel Kitap
Türkçe
TÜRKİYE
Basılı
Nobel Yayınevi
Mali Yerinden Yönetim
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Maliye
Yerel Yönetimlerde Borçlanma
2016
Bilimsel Kitap
Türkçe
TÜRKİYE
Basılı
Nobel Yayınevi
mali alan
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Maliye
“Mali Alanı Yeniden Düşünmek: Kamu Özel İşbirliği Programları Türkiye Için İmkânlar Ve Kısıtlar
2014
Bilimsel Kitap
Türkçe
TÜRKİYE
Basılı
Seçkin Yayınevi
Yeni maliye değişim çağında kamu maliyesi yeni trendler yeni paradigmalar yeni öğretiler yeni perspektifler
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Kamu Yönetimi
2012
Bilimsel Kitap
Türkçe
TÜRKİYE
Basılı
Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı
Kamu Maliyesine Yeni Bakış
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Kamu Yönetimi
Türkiye’de Yüksek Denetim
2006
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
Türkçe
TÜRKİYE
Basılı
Seçkin Yayınevi
Kamu Maliyesine Yeni Bakış
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Kamu Yönetimi
2006
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
Türkçe
TÜRKİYE
Basılı
seçkin yayınevi
Kamu Maliyesine Yeni Bakış
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Kamu Yönetimi
Maastricht Kriterleri ve Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Üyelik Süreci
2006
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
Türkçe
TÜRKİYE
Basılı
Seçkin Yayınevi
Bilgi Çağında Türk Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması I
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Kamu Yönetimi
Dünyadaki Gelişmeler Işığında Türk Kamu Mali Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması: 5018 Sayılı Kanunun Değerlendirilmesi & Yeni Bütçeleme Anlayışının Türkiye’de Uygulanabilirliği
2005
Bilimsel Kitap
Türkçe
TÜRKİYE
Basılı
Beta Yayınları
Bilgi Çağında Türk Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Kamu Yönetimi
2005
Bilimsel Kitap
Türkçe
TÜRKİYE
Basılı
Beta Yayınevi
Mali alan
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Maliye
2014
Bilimsel Kitap
Türkçe
TÜRKİYE
Seçkin Yayınevi
Economic Planning and Industrial Policy in the Globalizing Economy
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Maliye
Development Planning in Turkey: An Assessment
2014
Bilimsel Kitap
İngilizce
TÜRKİYE
Basılı
Springer
Developments in Strategic and Public Management Studies in the US and Europe
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Maliye
Strategic Management and the Centre of Government in Turkey
2014
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
İngilizce
TÜRKİYE
Basılı
Palgrave MacMillan
Bütçe Hukuku
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Maliye
2011
Ders Kitabı
Türkçe
Basılı
Bilgi