Tez Danışmanlığı

DENİZ TAŞITLARINDA KULLANILAN ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTORLARIN ELEKTRİKSEL VE MEKANİK PERFORMANS TESTLERİNİN İNCELENMESİ
Yüksek Lisans / Yazar: YILMAZ KANBUR
Türkiye
2024
The performance study of magnetic levitation (MAGLEV) for shipping and passenger's vehicle
Yüksek Lisans / Yazar: YOUSSEF NABELSI
Türkiye
2021
Elektrikli araçlar için şasi modelinin belirlenmesi ve statik analizi
Yüksek Lisans / Yazar: MUSTAFA CAN KURT
Türkiye
2021
Kalıcı mıknatıslı senkron motorun model bağımsız kazanç uyarlamalı yüksek dereceli kayan kip yöntemi ile hız denetimi
Doktora / Yazar: FUAT KILIÇ
Türkiye
2016
Fotovoltaik su pompalama sistemi tasarımı ve modellenmesi
Yüksek Lisans / Yazar: VOLKAN PEREN
Türkiye
2016
E-çekirdek çapraz akı makinasının yapay sinir ağı tabanlı modellenmesi ve deneysel rotor pozisyonu kestirimi
Doktora / Yazar: ÇİĞDEM GÜNDOĞAN TÜRKER
Türkiye
2013
Karşıtlı kuplajlı anahtarlı relüktans motorunun moment dalgalılığının azaltılması
Doktora / Yazar: MEVLÜT KARAÇOR
Türkiye
2010
Demir çekirdekli, hava aralığı bulunan reaktör çeşitlerinin irdelenmesi ve bir prototip için uygulama örneği
Yüksek Lisans / Yazar: HAKAN TURAN
Türkiye
2010
Elektrikli taşıtın tekerlek tahriği için geliştirilen dış rotorlu anahtarlı relüktans motor tasarımı ve analizi
Doktora / Yazar: MEHMET AYTAÇ ÇINAR
Türkiye
2008
Sürekli mıknatıslı senkron motorun bulanık mantık ile hız kontrolü
Yüksek Lisans / Yazar: AYKUT TEKER
Türkiye
2008
Anahtarlı relüktans makinesinin simülasyonu ve dinamik davranışı
Yüksek Lisans / Yazar: MURAT ÜNLÜ
Türkiye
2006
Küçük güçlü bir anahtarlı relüktans motorunun devresi tasarımı
Yüksek Lisans / Yazar: NASIR ÇORUH
Türkiye
2005
Kabloların sınıflandırılması, AB standartlarındaki elektriksel ve mekaniksel testleri
Yüksek Lisans / Yazar: BERNA YAVUZ
Türkiye
2004
Anahtarlı relüktans motorunun sargı yapısı değiştirilerek moment performansının iyileştirilmesi
Doktora / Yazar: KADİR YILMAZ
Türkiye
2004
Alternatif bir fotovoltaik panel (PV) modelinin santrifüj su pompa sistemlerine uygulanması ve performans gelişimine yönelik yaklaşımlar
Doktora / Yazar: ÖZCAN ATLAM
Türkiye
2004
PWM kontrollü sincap kafesli bir asenkron motorun dinamik davranışı ve simülasyonu
Yüksek Lisans / Yazar: FUAT KILIÇ
Türkiye
2003
Sincap kafesli asenkron motorların rotor akı alan yönlendirme kontrolü ve bilgisayar destekli simülasyonu
Yüksek Lisans / Yazar: ALPER KARAKUŞ
Türkiye
2003
Sürekli mıknatıslı fırçasız doğru akım motorunun modellenmesi ve bilgisayar destekli simülasyonu
Yüksek Lisans / Yazar: MEHMET AYTAÇ ÇINAR
Türkiye
2002
Daimi mıknatıslı senkron motorun dinamik davranışı ve simülasyonu
Yüksek Lisans / Yazar: NİLÜFER BAĞCI
Türkiye
2001
Karmaşık besleme düzenli araçlar
Yüksek Lisans / Yazar: EMİN KÖROĞLU
Türkiye
2001
Sürekli mıknatıslı senkron, anahtarlı relüktans ve sürekli mıknatıslı fırçasız doğru akım makinalarının karşılaştırılması
Yüksek Lisans / Yazar: MURAT ÜSTÜNALAN
Türkiye
1999
İçme suyu sistemlerinin uzaktan izlenmesi ve otomasyonu
Yüksek Lisans / Yazar: ALİ KIRMACI
Türkiye
1999
Asimetrik iki fazlı kısa devre rotorlu asenkron makinanın modellenmesi ve simülasyonu
Yüksek Lisans / Yazar: TARIK ERFİDAN
Türkiye
1998
Relüktans motorunun 80C31 mikroişlemcisi ile kontrol devresinin tasarımı
Yüksek Lisans / Yazar: HAKAN MAVRUK
Türkiye
1996