Bildiriler

Dijital Dönüşümde Türkiye'nin Oyun Planı, Endüstri İçin Fırsatlar ve Oluşabilecek Riskler
YÖNAR, Yönetim Araştırmaları Mühendislik Uygulamaları Sempozyumu, Akıllı Dönüşüme Yolculuk
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmış
Tam metin bildiri
Fotovoltaik Enerjinin Sulama Amaçlı Uygulama İçin Kurulacak Bir Sistemin Sayısal Tasarımı ve Model Çalışması
X. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu ve Sergisi
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmış
Tam metin bildiri
Sürekli Mıknatıslı Senkron Motorun İkinci Dereceden Kayan Kip Gözlemleyici ile Sensörsüz Kontrolu
ELECO’14
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmış
Tam metin bildiri
Hafif Taşıtlar Kaynaklı Çevresel Etkilerin İncelenmesi ve Çözüm Önerileri
UTEG’10, 8. Ulusal Temiz Enerji Günleri
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmış
Tam metin bildiri
Mikrodenetleyici Tabanlı ARM Sürücü Devresi Tasarımı ve Analizi
UMES 07- Ulusal Teknik Eğitim, Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmış
Tam metin bildiri
Motorlu Taşıtlarda Enerji Verimliliğinin İncelenmesi
1. Enerji verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu, EVK 2005
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmış
Tam metin bildiri
Farklı Tip DC Motorların Kullanıldığı Doğrudan Bağlantılı Foto voltaik (PV) Pompa Sistemlerinde Birim Performans Karşılaştırması
1. Enerji verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu, EVK 2005
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmış
Tam metin bildiri
Farklı Besleme Gerilimlerine göre Asenkron Makinalarda Verimlilik Analizi
1. Enerji verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu, EVK 2005
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmış
Tam metin bildiri
Elektro Manyetik Uyumluluk, Topraklama ve Şebekelere Etkileri
12. Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Kongresi ve Fuarı
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmış
Tam metin bildiri
Bulanık Mantık ve Kontrol Sistemleri
12. Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Kongresi ve Fuarı
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmış
Tam metin bildiri
Elektrik Enerjisinin Üretimi ve Tüketiminin Küresel Isınmaya Etkileri ve Alınması gereken Önlemler
TİKDEK 2007, 1. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmış
Tam metin bildiri
Anahtarlı Relüktans Motorunun Sonlu Elemanlar Analizi Destekli Dinamik Simülasyonu
Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği 11.Ulusal Kongresi
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmış
Tam metin bildiri
Taşıt Tahriğinde Kullanılacak bir Anahtarlı Relüktans Motor Tasarımı ve Analizi
Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği 11.Ulusal Kongresi
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmış
Tam metin bildiri
Elektrik Tahrikli Taşıtlar İçin Çekiş Kontrol Sistemi Simülasyonu
Eleco’2004 Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmış
Tam metin bildiri
Önerilen bir Fotovoltaik (PV)-DC Motorlu Su Pompa Sisteminin Modeli ve Test Çalışması
V. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmış
Tam metin bildiri
Fotovoltaik Pompa Sisteminde Maksimum Güç Noktasının İzlenmesi
Elektrik, Elektronik, Bilgisayar Mühendisliği 10. Ulusal Kongresi
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmış
Tam metin bildiri
Fotovoltaik Su Pompa Sistemindeki bir DC Motorun Tanımlanan Işınım Aralıklarında İki Farklı Bağlantı Şekli ile Çalıştırılması ve Performans Geliştirimi
3. International Advanced Tech. Symposium
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmış
Tam metin bildiri
Güneş Pili (PV)-DC Motorlu Su Pompa Sisteminde Optimum İşletme Geriliminin Genetik Algoritma Destekli Tespiti ve Sistem Performansına olan Katkısı
Elektrik Elektronik Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, Eleco 2002
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmış
Tam metin bildiri
Elektrik-Elektronik Alanlarındaki Gelişmeler ve Endüstri Sonrası Yaşanan Yeni Döneme Katkıları
Kritek 2001, Kritik Teknolojiler Sempozyumu, Tübitak Marmara Araştırma Merkezi,
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmış
Tam metin bildiri
Asimetrik İki Fazlı Kısa Devre Rotorlu Asenkron Makinanın Modellenmesi ve Simülasyonu
Eleco'2000
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmış
Tam metin bildiri
Küçük Güçlü 3 fazlı Relüktans Motorunun Mikroişlemci ile Kontrol Devresinin Tasarımı
Elektrik Elektronik Bilgisayar Müh. 7. Ulusal Kongresi, ODTÜ-TÜBİTAK
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmış
Tam metin bildiri
Ulaşım Sistemlerinde AC VE DC Tahrik Düzenlerinin Karşılaştırılması
İTÜ Teknik Toplantılar’98, Ayazağa Kampüsü
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmış
Tam metin bildiri
Sürekli Mıknatıs Malzemelerin Genel Özellikleri ve Uygulama Alanları
Bahar Konferansları, Trakya Üniversitesi
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmış
Tam metin bildiri
Anahtarlı Relüktans Motorlarının Parametrelerinin Hesaplanması için Sonlu Elemanlar Yönteminin Uygulanması
Elektrik Mühendisliği 6. Ulusal Kongresi
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmış
Tam metin bildiri
Anahtarlı Relüktans Motorunun Bazı Karakteristiklerinin Deneysel ve Sayısal Çözümler ile Karşılaştırılması
Elektrik Mühendisliği 6.Ulusal Kongresi
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmış
Tam metin bildiri
2000’li Yıllara Girerken Bilgi Çağında Mühendislik Eğitimi Nasıl Olmalıdır
1.Kongre
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmış
Tam metin bildiri
AR Motorunun Artan Endüktans Değişiminin Deneysel Olarak Belirlenmesi ve Sonuçların Farklı iki Yöntem ile Karşılaştırılması
Elektrik Mühendisliği 5.Ulusal Kongresi
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmış
Tam metin bildiri
Anahtarlı Relüktans Motorunun Magnetik Alan Akısı Değişiminin Güç Elektroniği Devresi ile Deneysel Olarak Elde Edilmesi
Elektrik Mühendisliği 5.Ulusal Kongresi
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmış
Tam metin bildiri
Asansör Uygulamaları için Konvansiyonel Motorlara Alternatif Yeni bir Tahrik Sistemi
Y.Ü. Kocaeli Müh.Fakültesi, I. Ulusal Asansör Sempozyumu
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmış
Tam metin bildiri
Kaynak Teknolojisinde Kullanılan Robotların Tahrik Mekanizmaları
6.Mühendislik Haftası, Isparta Müh.Fak.
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmış
Tam metin bildiri
Relüktans Motorlarındaki Gelişmeler ve bu Motorların Kontrolunun İncelenmesi
3.Ulusal Elektrik Kongresi, İTÜ
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmış
Tam metin bildiri
Elektrikli Ulaşım Araçlarının Tahrik Düzenlerinde Mikroişlemcilerin Yeri ve Önemi
II. Elektromekanik Sempozyumu
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmış
Tam metin bildiri
Elektrikli Ulaşım Araçlarında Mikroişlemcilerin Motor Tahriğinde Kullanımının İncelenmesi
6.Enerji ve Enerji Tasarrufu Semineri
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmış
Tam metin bildiri
3 Fazlı Dönüştürücüler için Kapı Ateşleme Devresinin Mikroişlemciler ile Kontrolu
Ülkemizin Kalkınmasında Mühendisliğin Rolü Sempozyumu
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmış
Tam metin bildiri
Modeling MCSRM With Artificial Neural Network
ACEMP’07 Int. Aegean Conference on Electrical Machines and Power Electronics and Electromotion Joint Conf.,
TÜRKİYE
İngilizce
Yayımlanmış
Tam metin bildiri
Matlab GUI Based SRM Design Program
ACEMP’07 Int. Aegean Conference on Electrical Machines and Power Electronics and Electromotion Joint Conf.,
TÜRKİYE
İngilizce
Yayımlanmış
Tam metin bildiri
A microprocessor Controlled Reluctance Motor Drive
Conference on UPEC 1994
İRLANDA
İngilizce
Yayımlanmış
Tam metin bildiri
Torque Characteristics and Test Results of a Pulsed Synchronous Reluctance Motor by Using FEM
ACEMP’95, International Aegean Conference on Electrical Machines and Power Electronics
TÜRKİYE
İngilizce
Yayımlanmış
Tam metin bildiri
Time Domain Analysis of Permanent Magnet Generator
International Aegean Conference on Electrical Machines and Power Electronics
TÜRKİYE
İngilizce
Yayımlanmış
Tam metin bildiri
Investigation of Magnetic Charecteristics and Simulation of Switched Reluctance Motor Using FEM Analysis
ELECO 2001, Int. Conference on Electrical and Electronics Eng.
TÜRKİYE
İngilizce
Yayımlanmış
Tam metin bildiri
Magnetic Characteristics and Simulation of Switched Reluctance Motor Using FEM Analysis
International Conference on Electrical Machines ICEM 2002
BELÇİKA
İngilizce
Yayımlanmış
Tam metin bildiri
Dynamic Behaviour and Mathematical Modelling of Permanent Magnet Synchronous Motor
IASTED Int. Conference Applied Simulation and Modelling
YUNANİSTAN
İngilizce
Yayımlanmış
Tam metin bildiri
A New Approach to Estimate Solar Panels Performance
IEEES-1 Proceedings of the First Int. Energy & Environment Symposium
TÜRKİYE
İngilizce
Yayımlanmış
Tam metin bildiri
Application of Genetic Algoritma on a Phtovoltaic Panel PV Pump Motor Matching to Natural Tracking of PV Maximum Power Points
International 12. Turkish Symposium on Artificial Intelligent at Neural Networks
TÜRKİYE
İngilizce
Yayımlanmış
Tam metin bildiri
Electromagnetic Analysis of Unipolar Excited Mutually Coupled Switched Reluctance Motor by Using Ansys
3. International Advanced Tech. Symposium
TÜRKİYE
İngilizce
Yayımlanmış
Tam metin bildiri
Investigation of Performance Improvement in a Solar Pumping System with Maximum Power Point Tracker MPPT
ELECO 03, The Third International Conference on Electrical and Electronics Engineering
İngilizce
Yayımlanmış
Tam metin bildiri
Comparison Between Short Pitched and Bipolar Excited Fully Pitched Switched Reluctance Motors for Accurately Computed Phase Resistance Value
International Aegean Conference on Electrical Machines and Power Electronics
TÜRKİYE
İngilizce
Yayımlanmış
Tam metin bildiri
Analysis of Harmonic Effects in Non Sinusoidal Fed Induction Motor
International Aegean Conference on Electrical Machines and Power Electronics
TÜRKİYE
İngilizce
Yayımlanmış
Tam metin bildiri
New Methods in Flux Measurement and Static Torque Calculation in a 7 5kW SR Machine
ELMA 2005
BULGARİSTAN
İngilizce
Yayımlanmış
Tam metin bildiri
Comparison of the Torque Production Capacity of Short Pitched and Fully Pitched Outer Rotor Switched Reluctance Motor
Compumag 2007, 16th International Conference on the Computation of Electromagnetic Fields
ALMANYA
İngilizce
Yayımlanmış
Tam metin bildiri
Design and Drives Simulation of an In wheel Switched Reluctance Motor for Electric Vehicle Applications
IEEE International Electric Machines and Drives Conference
TÜRKİYE
İngilizce
Yayımlanmış
Tam metin bildiri
The Modelling and the Simulation of the Switched Reluctance Generator
IEEE 34th Annual Conference of Industrial Electronics, IECON
İngilizce
Yayımlanmış
Tam metin bildiri
A new Method of Flux or Inductance Measurement for Switched Reluctance Motors
5th International Conference on Power Electronics and Variable Speed Drives
İNGİLTERE
İngilizce
Yayımlanmış
Tam metin bildiri
Determining of the Magnetic Characteristics of the E Core Transverse Flux Machine Based on Neural Network
International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications, Inista 2011
TÜRKİYE
İngilizce
Yayımlanmış
Tam metin bildiri
Comparison of the ANN With SVRM Method on Determining the Magnetic Characteristics of the E Core Transverse Flux Machine
2013 IEEE International Conference on Industrial Technology (ICIT 2013), Cape Town, South Africa,
GÜNEY AFRİKA
İngilizce
Yayımlanmış
Tam metin bildiri
Current controlled SRM fed by three phase voltage source converter
Power Engineering Conference (UPEC), 2015 50th International Universities
İngilizce
Yayımlanmış
Tam metin bildiri