Tez Danışmanlığı

Üniversite öğrencilerinde yeme tutumları, kişilik özellikleri ve stesle başa çıkma stratejilerinin incelenmesi
Yüksek Lisans / Yazar: NAZ EREN
Türkiye
2023
Tip 2 Diabetes Mellitus'un Depresyon, Anksiyete, Stres ve Psikolojik İyi Oluş Seviyesi Üzerine Etkisi
Yüksek Lisans / Yazar: ÖYKÜM ZEYNEP ÇAĞILTAY
Türkiye
2022
Oyun bağımlılığı düzeyleri ile ebeveyn kabul red ve psikopatoloji düzeyleri arasındaki ilişki
Yüksek Lisans / Yazar: ÜMİT BEYAZDAĞ
Türkiye
2022
Evli çiftlerin kişilik profilleri ile eşlerini değerlendirmeleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
Yüksek Lisans / Yazar: MELİS KİRİŞ
Türkiye
2022
Covid-19'a yönelik algı ve tutumların değerlendirilmesi: Obsesif inançlar ve ölüm kaygısının rolü
Yüksek Lisans / Yazar: SEVDE NUR TARGIT
Türkiye
2022
Tip 2 Diabetes Mellitus'un depresyon, anksiyete, stres ve psikolojik iyi oluş seviyesi üzerine etkisi
Yüksek Lisans / Yazar: ÖYKÜM ZEYNEP ÇAĞILTAY
Türkiye
2022
Yas süreci ile duygu düzenleme güçlüğü ve bağlanma stillerinin ilişkisi
Yüksek Lisans / Yazar: EMİNE NUR GÜNGÖR
Türkiye
2022
Israrlı takip ile yetişkin ebeveyn kabul-ret algısı arasındaki ilişkide kişilik bozukluklarının aracı rolü
Yüksek Lisans / Yazar: BETÜL ÇELEBİ DAĞ
Türkiye
2022
Ergenlik döneminde mükemmeliyetçilik ve özyeterlik duygusuyla ebeveynlik stilleri ve mükemmeliyetçiliği arasındaki ilişkinin incelenmesi
Yüksek Lisans / Yazar: GİZEM KOÇ
Türkiye
2022
Hipertansiyonda anksiyete ve dürtüselliğin aile ilişkileri üzerine etkisinin gruplar arası incelenmesi
Yüksek Lisans / Yazar: YAĞMUR TİMURHAN
Türkiye
2022
Genç yetişkinlerde narsisistik kişilik özelliklerinin sosyal görünüş kaygısı ve yaşam doyumu ile ilişkisinin incelenmesi
Yüksek Lisans / Yazar: MELİSA TOK
Türkiye
2021
Covid-19 pandemisi sürecindeki ebeveynlerin yaşam doyum ve kaygı düzeyleri ile çocuklarının kaygı seviyeleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
Yüksek Lisans / Yazar: SERPİLNUR AVAR
Türkiye
2021
Narsistik kişilik özellikleri ve sosyal medya bağımlılık düzeyinin evlilik uyumu ile ilişkisinin incelenmesi
Yüksek Lisans / Yazar: GİZEM TOLUNAY
Türkiye
2021
Çelişik duygulu cinsiyetçilik ile saldırganlık arasındaki ilişkinin incelenmesi: Savunma mekanizmalarının aracı rolü
Yüksek Lisans / Yazar: MEHMET ÖZGÜN YEŞİLTEPE
Türkiye
2021
Yetişkinlerin çocuklukta algıladıkları ebeveyn kabul veya reddinin mükemmeliyetçilik, benlik algısı ve bağlanma stilleri ile ilişkisinin incelenmesi
Yüksek Lisans / Yazar: TUĞBA GİZEM ENER
Türkiye
2021
Yetişkin bireylerde benlik saygısı, boyun eğici davranış ve karakter özelliklerinin bağlanma stillerine göre incelenmesi
Yüksek Lisans / Yazar: SEBAHAT KAÇAR
Türkiye
2021
Genç yetişkinlerin romantik ilişkide akılcı olmayan inançları, stresle başa çıkma tarzları ve erken dönem uyumsuz şemaları arasındaki ilişkinin incelenmesi
Yüksek Lisans / Yazar: İLKAY KILIÇARSLAN
Türkiye
2021
Evli bireylerde evlilik uyumu ve aşk tutumunun psikolojik iyi oluş üzerindeki etkisi
Yüksek Lisans / Yazar: DİLARA DÜNGER MUTLU
Türkiye
2021
Psikolojik destek alan ve almayan bireylerde çocukluk çağı travmaları ve dürtüsellik ilişkisinin incelenmesi
Yüksek Lisans / Yazar: MUSTAFA ŞEN
Türkiye
2019
Erkek alkol ve eroin bağımlılarında dürtüsellik ve agresyonun depreşme üzerine etkisi
Tıpta Uzmanlık / Yazar: ALKİN YILMAZ
Türkiye
2013
Madde kullanım bozukluğu olan ergenlerde çocukluk çağı travmalarının bağlanma ile ilişkisi
Tıpta Uzmanlık / Yazar: GONCA POLAT BALCI
Türkiye
2011