Makaleler

Ener, T. G., & Can, F. (2021). Yetişkinlerin Çocuklukta Algıladıkları Ebeveyn Kabul veya Reddinin Mükemmeliyetçilik, Benlik Algısı ve Bağlanma Stilleri ile İlişkisinin İncelenmesi. International Journal of Economics Administrative and Social Sciences, 4(1), 58-73.
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Klinik Psikoloji
2021
Özgün Makale
Basılı
Endekste taranmıyor
Hakemli
Evli Bireylerde Evlilik Uyumu Ve Aşk Tutumunun Psikolojik İyi Oluş Üzerindeki Etkisi
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Bilim Alanı
2021
Özgün Makale
Basılı
TR DİZİN
Hakemli
Non-suicidal self-harm behavior within the previous year among 10th-grade adolescents in Istanbul and related variables
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Ruh Sağlığı ve Hastalıkları>Adolescents, Online survey, Self-harm, Substance use, Suicide attempt
2014
Özgün Makale
Basılı
SCI Q3
Q3
Hakemli
Madde Bağımlılığı ve Antisosyal Kişilik, Kriz Dergisi
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
1995
Özgün Makale
Basılı
ULAKBİM
Hakemli
Psikotik Hastalarda Suç
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
1995
Özgün Makale
Basılı
ULAKBİM
Hakemli
Alkol ve Madde Kullanım Bozukluğunun Adli Süreçlere Pratikte Yansıması
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
2014
Derleme Makale
Basılı
Endekste taranmıyor
Hakemli
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
2014
Derleme Makale
Elektronik
TR DİZİN
Hakemli
Tedavi İçin Motivasyon (TİM) Ölçeğinin Geçerliği ve Güvenirliği
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
2004
Özgün Makale
Türk Psikiyatri Dizini
Hakemli
Patolojik Narsisizm ve Madde Kullanım Bozukluğu Arasındaki İlişki
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
2018
Özgün Makale
Basılı
Endekste taranmıyor
Hakemli
Alkol/Madde Kullanım Bozukluklarının Tedavisine Psikanalitik Yaklaşım
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
2017
Derleme Makale
Basılı
Turkiye Citation Index
Hakemli
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
2017
Özgün Makale
Elektronik
TR DİZİN
Hakemli
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
2017
Özgün Makale
Elektronik
TR DİZİN
Hakemli
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
2016
Özgün Makale
Elektronik
TR DİZİN
Hakemli
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
2015
Özgün Makale
Elektronik
TR DİZİN
Hakemli
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
2013
Özgün Makale
Elektronik
TR DİZİN
Hakemli
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
2013
Özgün Makale
Elektronik
TR DİZİN
Hakemli
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
2012
Kısa Makale
Elektronik
TR DİZİN
Hakemli
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
2012
Editöre Mektup
Elektronik
TR DİZİN
Hakemli
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
2011
Vaka Takdimi
Elektronik
TR DİZİN
Hakemli
Hukuki Ehliyeti Değerlendirme Formu (HEDEF) Geçerlilik, Güvenilirlik ve Duyarlılığı
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
2006
Özgün Makale
Basılı
TR DİZİN
Hakemli
T.C.K 47. Madde Kapsamındaki Vakaların Değerlendirilmesi
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
2000
Özgün Makale
Basılı
Türk Psikiyatri Dizini
Hakemli
1831 Adli Olgunun Tanı Dağılımı ve Tanı-Suç Bağlantısının Değerlendirilmesi
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
2000
Özgün Makale
Basılı
Türk Medline
Hakemli
Ceza Ehliyeti, Uyuşturucu Madde Bağımlılığı, Farik ve Mümeyyizlik Tespiti İstenen Olgularla İlgili İstatistiksel Bir Çalışma
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
1995
Özgün Makale
Basılı
Türk Medline
Hakemli
Madde Bağımlılığı ve Antisosyal Kişilik
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
1995
Özgün Makale
Basılı
Türk Medline
Hakemli
Differences between genders according to psychological and behavioral variables among 10th grade students in Istanbul
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
2015
Özgün Makale
Basılı
SCI-Expanded
Hakemli
DERMATOLOGICAL MANIFESTATIONS IN HEROIN AND BONSAI USE DISORDER
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Deri ve Zührevi Hastalıkları
2019
Kısa Makale
Basılı
SCI-Expanded
Hakemli
Dermatological and psychiatric manifestations in heroin and bonsai use disorder
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
2020
Özgün Makale
Basılı
SSCI
Hakemli
Dermatological and psychiatric manifestations in heroin and bonsai use disorder
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
2019
Özgün Makale
SCI-Expanded
Hakemli
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
2014
Özgün Makale
Elektronik
SCI-Expanded
Hakemli
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
2017
Özgün Makale
Elektronik
Emerging Sources Citation Index
Hakemli
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
2018
Özgün Makale
Elektronik
SCI-Expanded
Hakemli
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
2015
Özgün Makale
Elektronik
SCI-Expanded
Hakemli
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
2015
Özgün Makale
Elektronik
SCI-Expanded
Hakemli
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
2015
Özgün Makale
Elektronik
SCI-Expanded
Hakemli
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
2014
Özgün Makale
Elektronik
SCI-Expanded
Hakemli
Motor Impulsivity Discriminated Relapsed Male Heroin Dependents From Those Who Were Still in Buprenorphine Maintenance Treatment at the 12-Month Follow-Up
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
2014
Özgün Makale
Basılı
SSCI
Hakemli
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
2014
Özgün Makale
Elektronik
SCI-Expanded
Hakemli
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
2014
Özgün Makale
Elektronik
SCI-Expanded
Hakemli
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
2014
Özgün Makale
Elektronik
SCI-Expanded
Hakemli
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
2013
Özgün Makale
Elektronik
SCI-Expanded
Hakemli
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
2011
Özgün Makale
Elektronik
SCI-Expanded
Hakemli
Predictors of Outcome During a 6-Month Follow-Up Among Heroin Dependent Patients Receiving Buprenorphine/Naloxone Maintenance Treatment
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
2014
Özgün Makale
Basılı+Elektronik
SCI-Expanded
Hakemli