Bildiriler

Eroin bağımlılığı olan bir grup hastada tedavi süreciyle birlikte anksiyete ve depreyon düzeylerinin değişimi
1. Psikiyatri zirvesi 8. Ulusal Anksiyete Kongresi
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmış
Özet bildiri
Bağımlılıkta Zor Olgular Sentetik Kannabinoid ve Opioid Bağımlılığı Tedavisi
TPD Uzmanlık Yaşamına Hazırlık Eğitim Programı 2015-İstanbul
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmamış
Tam metin bildiri
Alkol, Madde ve Denetimli Serbestlik
TPD Uzmanlık Yaşamına Hazırlık Eğitim Programı 2015-İstanbul
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmamış
Tam metin bildiri
Özürlülük, İş Göremezlik (Maluliyet), İstirahat, İşbaşı Raporları
TPD Uzmanlık Yaşamına Hazırlık Eğitim Programı 2016-İstanbul
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmamış
Tam metin bildiri
Alkol, Madde ve Denetimli Serbestlik
TPD Uzmanlık Yaşamına Hazırlık Eğitim Programı 2016-İstanbul
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmamış
Tam metin bildiri
Sağlık Çalışanlarında Bağımlılık
II. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi-Bodrum
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmış
Özet bildiri
İnternet Bağımlılığı
TPD 15. Bahar Sempozyumu-Antalya
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmamış
Tam metin bildiri
Bağımlılıkta Klinik Uygulama ve Terimler
5. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi-Antalya
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmamış
Tam metin bildiri
Yasalar ve Bağımlılık
5. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi-Antalya
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmış
Tam metin bildiri
Alkol Madde Bağımlılığında Rehabilitasyon Kavramı ve İyileşme Üzerine Rölü
51. Ulusal Psikiyatri Kongresi-Antalya
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmamış
Tam metin bildiri
Sentetik Kannabinoidlerin Tespiti ve Yasal Süreçler
50. Ulusal Psikiyatri Kongresi-Antalya
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmamış
Tam metin bildiri
Diyabet Hastalarında Bozulmuş Yeme Davranışı ve Komorbid Yeme Bozukluğunun Psikopatoloji ile İlişkisi
49. Ulusal Psikiyatri Kongresi-İzmir
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmış
Özet bildiri
Bağımlılıkta Yeni Eğilim: “Sentetik Kannabinoidler“
49. Ulusal Psikiyatri Kongresi-İzmir
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmış
Özet bildiri
Yerine koyma tedavilerinde yeni gelişmeler
46.Ulusal Psikiyatri Kongesi
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmış
Özet bildiri
Suç İşlemiş Psikiyatrik Hastaların Uğraşı Tedavisi Sonuçlarının Karşılaştırılması
XXXI. Ulusal Psikiyatri Kongresi-İstanbul
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmış
Özet bildiri
İnternet Kullanımı ve Bağımlılık
7. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi-Antalya
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmış
Özet bildiri
Çocukluk Çağı Travmaları ve Alkol/Madde Kullanım Bozuklukları Birlikteliği
11. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi-Antalya
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmış
Özet bildiri
Bir AMATEM Polikliniğine Başvuran Alkol Kullanım Bozukluğu Tanısı Alan Kadın Hastalarda Sosyodemografik Verilerin ve Eşlik Eden Psikiyatrik Komorbiditelerin Alkol Kullanım Bozukluğu Olan Erkek Hastalar ile Karşılaştırılması
11. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi-Antalya
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmış
Özet bildiri
Madde Kullanım Bozukluğu Olan Ergenler Arasında Çocukluk Çağı Travmalarının Yaygınlığı ve Madde Kullanım Özellikleri
11. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi-Antalya
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmış
Özet bildiri
Yatarak Tedavi Gören Erkek Alkol ve Alkol Dışı Madde Bağımlılarında Self-Mutilatif Davranış: Nedenler, Tetikleyiciler, Sonlandırıcılar ve Sonuçlar
7. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi-Antalya
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmış
Özet bildiri
Alkol Dışı Madde Bağımlıları Agresyon Boyutları Açısından Alkol Bağımlılardan Farklı Mı?
7. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi-Antalya
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmış
Özet bildiri
Madde Kullanım Bozukluğu Olan Ergenlerde Kendine Zarar Verme Davranışı ile Sosyodemografik Özellikler, Madde Kullanım Davranışı ve Çocukluk Çağı Travmaları Arasındaki İlişki
12. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi-Antalya
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmış
Özet bildiri
Detoksifikasyon Tedavisinde Buprenorfin
47. Ulusal Psikiyatri Kongresi-Antalya
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmış
Özet bildiri
Depression in Patients with Partial Seizure
61st Institute on Psychiatric Services-New York
İngilizce
Yayımlanmış
Özet bildiri
Temperament and Character Inventory in Substance Dependents: A Controlled Study
17th Congress of the European College of Neuropsychopharmacology-Stockholm
İngilizce
Yayımlanmış
Özet bildiri
Comparison of PTSD Symptoms in Torture Survivors Who Meet PTSD Criterion A and Who Do Not
ESTS 6th Conference on Traumatic Stress-İstanbul
İngilizce
Yayımlanmış
Özet bildiri
Comparison of Acute and Late Phase Effects of Torture
ESTS 6th Conference on Traumatic Stress-İstanbul
İngilizce
Yayımlanmış
Özet bildiri
Relationship of Impulsivity with Severity of ADHD Symptoms While Controlling the Effects of Anxiety and Depression in A Sample of Inpatients with Alcohol Use Disorder
24th European Congress of Psychiatry (EPA 2016)-Madrid
İngilizce
Yayımlanmış
Özet bildiri
Psychometric Properties of the Turkish Version of the UPPS Impulsive Behavior Scale Sensation Seeking Subscale in A Sample of Inpatients with Alcohol Use Disorder
24th European Congress of Psychiatry (EPA 2016)-Madrid
İngilizce
Yayımlanmış
Özet bildiri
Status of Impulsivity in 12 Month Follow-Up Among Male Heroin Dependent Inpatients
22nd European Congress of Psychiatry (EPA 2014)-Munich
İngilizce
Yayımlanmış
Özet bildiri
Status of Impulsivity in 12 Month Follow-Up Among Male Alcohol Dependent Inpatients
22nd European Congress of Psychiatry (EPA 2014)-Munich
İngilizce
Yayımlanmış
Özet bildiri
Relationship of Temperament, Character and Severity of Psychopathology with Aggression in Heroin Dependent Inpatient Men
22nd European Congress of Psychiatry (EPA 2014)-Munich
İngilizce
Yayımlanmış
Özet bildiri
Relationship of Temperament, Character and Severity of Psychopathology with Aggression in Alcohol Dependent Inpatient Men
22nd European Congress of Psychiatry (EPA 2014)-Munich
İngilizce
Yayımlanmış
Özet bildiri
Psychosocial and Other Nonbiological Therapies and Interventions Factorial Structure and Reliability of Bakırköy Opioid Withdrawal Scale Among Heroin Dependent Patients
5. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi ve Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakoloji Sempozyumu-Antalya
İngilizce
Yayımlanmış
Özet bildiri