Tez Danışmanlığı

Türkiye'de bürokrasi ve siyaset ilişkisindeki yapısal ve işlevsel sorunlar
Yüksek Lisans / Yazar: AHMET BARLAS
Türkiye
2023