Makaleler

Future of Turkey-EU Relations: A Civilisational Approach
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İlişkiler>Türk Dış Politikası>Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri>Uluslararası Siyaset
2005
Özgün Makale
Basılı
SSCI
Hakemli
Sovereignty: Where is It Going?
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İlişkiler>Küreselleşme>Avrupa Çalışmaları>Uluslararası İlişkiler Kuramları
2005
Yorum
Basılı
SSCI
Hakemli
Turkey's Aborted Attempt at Export-led Growth Strategy: Anatomy of the 1970 Economic Reform
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İlişkiler>Küreselleşme>Uluslararası Siyaset>Uluslararası Kurumlar>Uluslararası Ekonomi Politik
2006
Özgün Makale
Basılı
SSCI
Hakemli
Turkey's Geopolitical Role: the Energy Angle
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İlişkiler>Uluslararası Güvenlik>Bölgesel Çalışmalar>Türk Dış Politikası>Enerji jeopolitiği
2007
Özgün Makale
Basılı
SSCI
Hakemli
Middle East Journal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İlişkiler>Ortadoğu Çalışmaları>Amerika Çalışmaları>Türk Dış Politikası>Enerji jeopolitiği
2008
Özgün Makale
Basılı
SSCI
Hakemli
Europe's External Energy Policy and Turkey's Accession Process
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İlişkiler>Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri>Avrupa Çalışmaları>Türk Dış Politikası
2009
Özgün Makale
Basılı
SSCI
Hakemli
The EU and Turkey: the Pipeline Connection
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İlişkiler>Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri>Uluslararası Siyaset>Türk Dış Politikası>Enerji jeo-politiği
2008
Özgün Makale
Basılı
SSCI
Hakemli