Projeler

Euroethos
Avrupa Etik Sisteminin karşılaştırmalı olarak felsefi ve siyasi bağlamda irdelenmesi
Avrupa Birliği
Tamamlandı
Jean Monnet Chair
Avrupa Birliği ile ilgili dersler verilmesi araştırma yayın ve iletişim faaliyetlerinde bulunulması
Avrupa Birliği
Tamamlandı