Tez Danışmanlığı

Sosyal medyanın bütünleşik pazarlama iletişimi üzerindeki etkileri
Yüksek Lisans / Yazar: SEDA MÜFTÜOĞLU
Türkiye
2016