Projeler

"Görsel İletişim Tasarımı Öğrencilerinin Mesleki Öz yeterlikleri, Akademik Başarıları ve Sabır Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelemesi"
Görsel iletisim tasarımı yöntemleri ve teknikleri, tarih boyunca degisen toplum düzenlerine kültürel degisikliklere ve gelisen teknolojiye paralel olarak farklılıklar göstermistir. 1900’ lerin son çeyreginden itibaren dijitallesme, her geçen gün artan bir hızla gündelik yasantı içinde yer almıstır. Öz yeterlik ise bireyin akademik bir görevi basarı ile tamamlaması için yetenegine ve gücüne dair inancı olarak tanımlanır. Öz yeterlik ögrencilerin egitim döneminde akademik basarısının önemli parçası olmakla beraber tüm hayatında basarısını etkileyen önemli bir kavramdır. Iletisimin en etkili yönü, bilginin kısa sürede anlamlandırılıp algılanmasının görsellerle gerçeklesmesine katkı saglayan görsel iletisim alanı oldugu için görsel iletisim tasarımı toplumsal baglamlardan ayrı olarak ele almak mümkün degildir. Tasarımda mesaj ile toplumsal konuların islenmesi arasında kosut bir iliski bulundugu için toplumsal konularda gözlem becerilerini kullanarak ve bu duruma farklı bakıs açılarını katarak tasarımlarına yansıtan görsel iletisimciler, çözümün bir parçası olma görevini üstlenirler. Bu baglamda görsel iletisim tasarımı alanında basarılı iletisimcilere/tasarımcılara sahip olmak için yüksek bir öz yeterlik ve motivasyona sahip tasarımcılar yetistirmek önemlidir. Bu çalısmanın amacı görsel iletisim tasarımı ögrencilerinin mesleki öz yeterlik, akademik basarı ve sabır arasındaki iliskiyi incelemeyi amaçlamaktadır. Arastırmanın temel amacı, ögrencilerin mesleki öz yeterlik düzeylerinin, akademik basarıları ve sabır becerileri ile arasındaki iliskiyi incelemektir. Tanımlayıcı ve bagıntısal tarama yönteminin kullanıldıgı arastırmanın örneklemini Istanbul’da bulunan devlet ve vakıf üniversitelerinde egitim alan görsel iletisim tasarımı ögrencileri (1., 2., 3. ve 4. sınıflar) olusturmaktadır. Ögrencilerin görsel iletisim tasarımı mesleki öz yeterliklerini ölçmek için Chen, Gully ve Eden (2001) tarafından gelistirilen “Öz yeterlik Ölçegi” kullanılacaktır. Ayrıca ögrencilerin akademik basarı ve sabır arasındaki iliskiyi ölçmek için Pascarella ve Terenzini (1980) tarafından gelistirilen “Sosyal Bütünlesme ve Sebat Etme Niyetleri Ölçegi Toplumsal Bütünlesme ve Kararlılık Niyeti Ölçegi” kullanılacaktır. Elde edilen veriler güvenirlik ve geçerlik analizlerinden sonra Pearson korelasyon testi ve regresyon testi yapılarak analiz edilecektir. Elde edilen bulgular görsel iletisim tasarımı ögrencilerinin mesleki öz yeterliklerini ve akademik basarı ve sabır becerilerini gelistirmek için önemli çözüm önerileri ortaya koyacagı tahmin edilmektedir.
2023-10-27 14:13:00
TÜBİTAK PROJESİ
Devam Ediyor
Troya Önünde Atlar 3
Venüs ün Doğuşu DGSGalerisi
DİĞER
Tamamlandı
Troya Önünde Atlar 1
Troya Atı Çanakkale
DİĞER
Tamamlandı
Türk Cam ve Vitray Sanatı nın kazandırılması ve tanıtımı
Selçuklu Yıldızı motifli renkli cam ve kurşunlu vitray tekniği uygulaması
DİĞER
Tamamlandı
Troya Önünde Atlar 2
Troya Atı Çanakkale Troya
DİĞER
Tamamlandı