Tez Danışmanlığı

Çamlıca Radyo Televizyon Kulesi strüktür sisteminin iç mekân tasarımına etkisinin mekânsal algı parametreleri üzerinden değerlendirilmesi
Yüksek Lisans / Yazar: ABDIRAHIM MOHAMED ALI
Türkiye
2023
Harput Cimşit Bey Hamamı'nın yeniden işlevlendirme ölçütleri bağlamında değerlendirilmesi
Yüksek Lisans / Yazar: KIVANÇ TANGÜLÜ
Türkiye
2021
Konut mutfaklarının kadın kullanıcıların memnuniyeti açısından incelenmesi: İstanbul örneği
Yüksek Lisans / Yazar: GİZEM BULUT
Türkiye
2021