Makaleler

Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı>İç Mimarlık>İç Mekân ve Mobilyada Koruma, Yenileme, Restorasyon
2023
Özgün Makale
Elektronik
TR DİZİN
Hakemli
Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı>İç Mimarlık>Kültürel ve Doğal Miras>Koruma, Yenileme, Restorasyon
2021
Özgün Makale
Elektronik
TR DİZİN
Hakemli
Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı>İç Mimarlık>İç Mimari Tasarım>şehir içi otel,bedensel engelli,tekerlekli sandalye kullanıcıları,erişilebilirlik
2022
Özgün Makale
Elektronik
TR DİZİN
Hakemli
Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı>İç Mimarlık>Fiziksel Çevre Kontrolü>İç Mimari Tasarım>Fiziksel Konfor Koşulları, Görsel Konfor, Kullanıcı Memnuniyeti, Eğitim Yapıları, Tasarım Stüdyoları
2022
Özgün Makale
Elektronik
TR DİZİN
Hakemli
Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı>İç Mimarlık>İç Mimari Tasarım>ERİŞİLEBİLİRLİK, KULLANILABİLİRLİK
2020
Özgün Makale
Elektronik
ERIHPLUS, SOBIAD, JOURNAL FACTOR, DRJI Directory of Research Journal Indexing, İNFOBASE INDEX
Hakemli
Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı>İç Mimarlık>Koruma, Yenileme, Restorasyon>İç Mimari Tasarım
2020
Özgün Makale
Elektronik
DAAI (Design and Applied Arts Index)
Hakemli
Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı>İç Mimarlık>İç Mimari Tasarım
2023
Özgün Makale
Elektronik
Advanced Science Index, EBSCOhost, Citefactor, I2OR, Journal Factor, Eurasian Scientific Journal Index, ASOS İndeks, Directory of Research Journals Indexing, ResearchBib, EuroPub, Google Scholar
Hakemli
Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı>İç Mimarlık>İç Mimari Tasarım
2023
Özgün Makale
Elektronik
INDEX COPERNICUS, ASOS Indeks, Academic Resource Index | ResearchBib, Google Scholar
Hakemli