Makaleler

Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı>İç Mimarlık>İç Mekânda Fiziksel Çevre Kontrolü>İç Mimarlıkta Ekoloji, Sürdürülebilirlik ve Enerji Etkin Tasarım>İç Mekân Tasarımında Tarih, Kuram ve Eleştiri
2023
Özgün Makale
Elektronik
TR DİZİN Q2
Q2
Hakemli
terra sigillata: a sintered slip from antiquity
Güzel Sanatlar Temel Alanı->Plastik Sanatlar
2017
Özgün Makale
Basılı
SCOPUS
Hakemli
Kuzey Avrupa Resminde Et Karkası İmgesi
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sanat Tarihi
2015
Özgün Makale
asos
Hakemli