Bildiriler

Morphological Development Ofanatolian Turkish Cities And Squares In The Socio-Cultural Context
DİCLE ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK FAKÜLTESİ, III. International Architecture Symposium
İngilizce
Yayımlanmış
Tam metin bildiri
Cumhuriyet Dönemi Şiirlerinde Geleneksel Sokak Betiminin Söylem Analizi Üzerinden İncelenmesi
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ – 2.ULUSLARARASI KÜLTÜR, SANAT VE TOPLUM SEMPOZYUMU
Türkçe
Yayımlanmış
Tam metin bildiri
Aga Han Ödüllerinin Gelişimi Bağlaminda Yapili Çevreye Bakiş
Beykoz Üniversitesi - I. Disiplinlerarası Sanat, Tasarım ve Sosyal Bilimler Uluslararası Sempozyumu
İngilizce
Yayımlanmış
Özet bildiri
Sultanahmet Meydanı Örnekleminde Toplumsal Bellekte Kentin Meydanları ve Sosyo-politiği
Beykoz Üniversitesi - I. Disiplinlerarası Sanat, Tasarım ve Sosyal Bilimler Uluslararası Sempozyumu
İngilizce
Yayımlanmış
Özet bildiri
Cumhuriyet Dönemi Şiirlerinde Geleneksel Sokak Betiminin Söylem Analizi Üzerinden İncelenmesi
2. ULUSLARARASI KÜLTÜR, SANAT VE TOPLUM SEMPOZYUMU
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmış
Tam metin bildiri
RISK MANAGEMENT PLANNING FOR THE ARCHITECTURAL HERITAGE SITES
International Symposium on Current Approaches & New Trends in Social Sciences
TÜRKİYE
İngilizce
Yayımlanmamış
Özet bildiri
Preliminary Site Management Plan of Buldan - Turkey
REHAB 2019 - 4th. International Conference on Preservation, Maintenance and Rehabilitation of Historic Buildings and Structures, 2019
PORTEKİZ
İngilizce
Yayımlanmış
Tam metin bildiri
An Overview on the Water Architecture in Alanya Castle
AHEP UNIVERSITY - 1st INTERNATIONAL MEDITERRANEAN STUDIES COLLOQUIUM
İngilizce
Yayımlanmamış
Tam metin bildiri
Albrecht Dürer’in Baskı Resimlerinde Oyun, Dans ve Folklorik Özellikler
ERZURUM ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ – ULUSLARARASI OYUN VE OYUNCAK KONGRESİ
Türkçe
Yayımlanmış
Tam metin bildiri
Sosyo-Kültürel Açıdan Geleneksel Toplumlarda Avlulu Ev Mimarisi
TMMOB Şehir Plancıları Odası - Toplumsal Cinsisyet ve Kent Mekan Sempoyumu
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmış
Tam metin bildiri