Tez Danışmanlığı

Uluslararası hukukta savaş suçları ve Türk hukukunda uygulanabilirliği
Yüksek Lisans / Yazar: BAŞOL EROL
Türkiye
2024
İklim Koruma Hukukunun Özel Hukuk sözleşmelerine yansımaları
Yüksek Lisans / Yazar: SİMAY ATAÇ
Türkiye
2023
Uluslararası hukukun yaptırım problemine Özel Hukuk perspektifinde alternatif çözüm: Yapay zeka
Yüksek Lisans / Yazar: YASEMİN ÖZBİLGİN
Türkiye
2023