Bildiriler

AB Sığınma Hukuku Düzenlemeleri Kapsamında Dublin Sistemi
Uluslararası Hukukta Güncel Sorunlar Kongresi
Türkçe
Yayımlanmış
Özet bildiri
Uluslararası Hukuk ve AB Düzenlemeleri Kapsamında Çevre Kirliliği, Çevrenin Korunması ve Türkiye’deki Durumun Değerlendirilmesi
Uluslararası Hukuk ve AB Düzenlemeleri Kapsamında Çevre Kirliliği, Çevrenin Korunması ve Türkiye’deki Durumun Değerlendirilmesi
Türkçe
Yayımlanmamış
Özet bildiri
Covid 19 Pandemisi Sürecinde Avrupa Birliği Düzenlemelerine Bakış ve Aşı Pasaportu Uygulamasına İlişkin Bir Değerlendirme Hukukta Güncel Gelişmeler Sempozyumu
Hukukta Güncel Gelişmeler Sempozyumu
Türkçe
Yayımlanmamış
Özet bildiri
Uluslarararası İklim Koruma Hukuku ve Küresel Isınma
İklim Zirvesi 2018
TÜRKİYE
Türkçe
Kabul Edildi
Özet bildiri
Uluslarararsı Hukuk Perspektifinde Kyoto Protokolü ve Paris İklim Sözleşmesi
Yeni Anayasacılık Konsepti: Yeşil Anayasalar-Küresel Isınma ve İklim Değişikliği
TÜRKİYE
Türkçe
Kabul Edildi
Özet bildiri
Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı Kapsamında Avrupa Birliği’xxnin Sorumlulukları
Sorumluluk Hukukuna İlişkin Güncel Sorunlar Ulusal Sempozyumu
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmış
Özet bildiri
AİHM’in Taşınmaz Mal Komisyonu ile İlgili vermiş olduğu kararların uluslarararası hukuk ekseninde değerlendirilmesi
Taşınmaz Mal Komisyonun Bugünü ve Yarını
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmamış
Özet bildiri
Belçika Örneğinde Yoğun Bakım Etik Sorunlar ve Yasal Düzenlemeler
Cerrahide Etik ve Hukuk 2 Yoğun Bakımda Çöüzmlenmemiş Etik Sorunlar
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmış
Tam metin bildiri
Uluslararası Hukuk ve AB Hukuku Düzenlemeleri Kapsamında Ötanazi ve Belçika Örneğinde Ötanaziye İlişkin Yasal Düzenlemeler
Asead II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu
Türkçe
Yayımlanmamış
Özet bildiri
Savaş ve Silahlı Çatışmalar Hukuku Ekseninde Ekokırım Suçlar: Ukrayna- Rusya Savaşına İlişkin Bir Değerlendirme
Çevre ve İklim Adaleti Konferansı
Türkçe
Yayımlanmamış
Özet bildiri
Belçika Örneğinde Hasta Hakları Düzenlemesi Çerçevesinde Kişisel Verilerin Korunması Uygulaması, Avrupa ve Türk Hukukunda Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Güncel Sorunlar
AVRUPA VE TÜRK HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN GÜNCEL SORUNLAR ULUSLARARASI SEMPOZYUM
Türkçe
Yayımlanmış
Özet bildiri
Küresel Isınma, İklim Değişikliği ve Göç- Global Warming, Climate Change and Migration
International Migration Law Symposium
Türkçe
Yayımlanmış
Özet bildiri
Uluslararası Hukuk Düzenlemeleri Çerçevesinde Hasta Hakları ve Bedensel Zararlar
Bedensel Zararlardan Dolayı Hukuki Sorumluluk Uluslararası Kongresi
Türkçe
Yayımlanmış
Tam metin bildiri
Türkiye ve Kosova Anayasalarına Göre Çocuk Hakları ve Çocukların Korunması
Kosova-Türkiye l Hukuk Günleri
İngilizce
Yayımlanmamış
Özet bildiri
Uluslarararsı Hukuk Düzenlemeleri Kapsamında Küresel Isınma ve Türkiye’xxdeki Mevcut Durum
I. Bozok Uluslararası Siyaset Bilimi Kongresi
Türkçe
Yayımlanmış
Tam metin bildiri
Fighting Corruption in the EU and impact of the policy on the accession negotiations with Turkey
5. Traditional Law Conference of University of Ljubljana Faculty of Law, Özyegin University Faculty of Law, University of Maribor Faulty of Law: Corruption- A Deviation or an Inherent Part of Human Society? Some Legal Consideration
İngilizce
Yayımlanmış
Tam metin bildiri