Projeler

İnmeli Hastalarda İhmal Sendromu ve Görsel-Uzamsal İşlevlerin Olaya-İlişkin EEG Beyin Osilasyonları ile Araştırılması
2024-07-10 17:11:43
-Tübitak 3501
Beklemede
Ampute ve Normal Sporcularda Görsel-Uzamsal İşlevlerin EEG Beyin Dinamiği Yöntemleri ile İncelenmesi
2024-07-10 17:03:31
-Tübitak 1001
Ertelendi
Depremzede Amputelerde İnspiratuar Kas Eğitiminin Rehabilitasyon Kazanımlarına Etkisi
2024-07-10 17:01:02
-Tübitak 1001
Ertelendi
Sağ-Sol Ayrımının Zihinsel Çevirme ve Kişisel Perspektifler Yoluyla Değerlendirilebileceği Mobil Uygulama ve Sanal Gerçeklik Destekli Modellerin Geliştirilmesi, Oyunlaştırılması ve Etkinliklerinin EEG-Olaya İlişkin Osilasyonlar Yöntemi ile Değerlendirilmesi
2024-05-20 15:00:58
-Tübitak 3501
Devam Ediyor
El Lateralizasyonu Bilişsel Görevinin Farklı Kişisel Perspektifler Üzerinden EEG Analiz Yöntemi Kullanılarak Değerlendirilmesi
Bu çalışmanın amacı el lateralizasyonu bilişsel görevinin farklı kişisel perspektifler üzerinden ElektroEnsefaloGrafi (EEG) sinyallerinin kaydedilmesi yoluyla değerlendirilmesidir.Vücut imajının ya da beden algısının geliştirilmesine yönelik yapılan çalışmaların ağrı yönetimi, kronik ağrı tedavisi gibi farklı klinik tablolarda etkinliği kanıtlanmıştır. Literatürde birçok zihinsel çevirme görevi tanımlanmakla birlikte en yaygın olarak kullanılanı el lateralizasyonu görevidir. El lateralizasyonu bilişsel görevi, farklı el postürlerine ait görsellerin sağ mı yoksa sol el mi olduğuna ilişkin karar verme süreçlerini içerir. Bu karar verme sürecinde katılımcılardan kendi beden algıları üzerinden vücut orta hattını bulabilmeleri ve doğru yanıtı verebilmeleri beklenir. El lateralizasyonu görevinin beden üzerinde perspektif algısına yol açtığı bilinmektedir. Buna göre sıfır derecede (0º) sunulan el görselleri birinci kişi perspektifi ile yanıtlanır. Diğer taraftan 180º'de sunulan el görselleri üçüncü kişi perspektifi ile yanıtlanmaktadır. Üçüncü kişi perspektifinde katılımcı karşısında bir kişi varmış gibi imgeleyerek yanıt verme ya da kendi vücudu üzerinde eşleştirme yaparak doğru yanıtı aramak gibi zihinsel çevirme stratejilerini kullanabilmektedir. Çalışmalarda katılımcılara sunulan görsellerin açı değerleri 0º'den 180º'ye doğru değiştikçe kişilerin yanıt verme reaksiyon zamanlarında artış olduğu gösterilmiştir. Ayrıca patolojik ağrı sendromlarında el lateralizasyon yanıtları incelendiğinde performansların düşük ve reaksiyon verme yanıtlarında gecikmeler tespit edilmiştir. Bu çalışmada 10 sağlıklı gönüllü katılımcıya el lateralizasyonu görevi üzerinden kişisel perspektiflerin değerlendirildiği paradigma uygulanacaktır. EEG ve Eprime yazılım programı üzerinden veriler kaydedilecektir. Sonuçta el lateralizasyonu, vücut şeması algısında ve kortikal reorganizasyonda değişiklikleri tespit etme yönünden faydalı bir araç olarak değerlendirilebilmektedir. Çalışma...
2024-05-20 15:00:06
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Tamamlandı
Yer Altında Uzun Süreli Çalışmaya Bağlı Gerçekleşen Elektrofizyolojik Değişimlerin Olaya İlişkin Osilasyonlar Yöntemi İle İncelenmesi
2023-12-26 20:38:05
-Tübitak 1002
Tamamlandı
Alzheimer Hastalığında Duygusal Uyaranlar Kullanarak EEG-Beyin Osilasyonlarında Biyobelirteç Arayışı
2022-11-29 14:10:31
TÜBA
Tamamlandı
Alzheimer Hastalarının Kognitif Fonksiyonlarını Geliştirmeye Yardımcı Duyusal Sürükleme Entegre Edilmiş Kognitif Oyun Kiti Geliştirilmesi
2022-11-29 13:49:16
-Tübitak 1505
Devam Ediyor
Gama 40 Hz İşitsel-Görsel Duyusal Sürüklemenin Sağlıklı Orta Yaş Kişilerde Kognitif Fonksiyonlara Etkisinin EEG-Beyin Osilasyonları Yöntemleri İle İncelenmesi
2022-11-29 13:36:45
-Tübitak 1001
Devam Ediyor
TÜBİTAK 2509; İkili işbirliği-Fransa Dışişleri Bakanlığı ile Bosphorus Programı; Demansta Duygusal Süreçlerin EEG Beyin Dinamiği Yöntemleri ile Değerlendirilmesi. Proje No: 218S314.
2022-11-29 13:20:37
TÜBİTAK PROJESİ
Tamamlandı