Bildiriler

Yeraltı Madencilerinde Duygusal Uyaranların Algılanması Esnasında Azalmış Delta ve Teta Yanıtları: Olaya İlişkin Salınım Çalışması
1. Ulusal Nörogörüntüleme Kongresi
TÜRKİYE
İngilizce
Yayımlanmış
Özet bildiri
PES PLANUSU OLAN ERKEKLERDE DENGENİN DEĞERLENDİRİLME
5th International Congress on Healthy Life.
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmamış
Tam metin bildiri
Parkinson Hastalığı Demans ve Lewy Cisimcikli Demanslı Hastalarda Bilişsel Bozukluk Anormal Olaya İlişkin EEG Teta ve Alfa Yanıtlarıyla Yansıtılır
17. Ulusal Sinirbilim Kongresi
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmış
Özet bildiri
Perspektif algısı olan el görsellerinin ayırt edilmesi sırasındaki olaya ilişkin delta yanıtları
20. Ulusal Sinirbilim Kongresi
Türkçe
Yayımlanmış
Özet bildiri
Farklı kognitif bozukluklarda duygusal yüz ifadesi algısının EEG beyin osilasyonları ile incelenmesi
20. Ulusal Sinirbilim Kongresi
Türkçe
Yayımlanmış
Özet bildiri
Investigation of Cognitive Functions in Different Types of Dementia by the Event-related EEG Brain Oscillations
4. Uluslararası 33. Ulusal Biyofizik Kongresi
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmamış
Özet bildiri
Amputelerde el lateralizasyonu bilişsel görevi sırasındaki olaya ilişkin teta yanıtları
19. Ulusal Sinirbilim Kongresi
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmış
Özet bildiri
Kognitif Süreçler Sırasında Açığa Çıkan EEG Teta ve Alfa Yanıtlarının Gelişimsel Farklılıkları
31. Ulusal Biyofizik Kongresi
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmamış
Özet bildiri
Sağlıklı Genç Yetişkinlerde Görsel ve İşitsel Bellek Süreçlerinin EEG Olaya İlişkin Osilasyonlar Yöntemi ile İncelenmesi
17. Ulusal Sinirbilim Kongresi
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmış
Özet bildiri
Beyin Osilasyon Yanıtlarının Değerlendirilmesinde Genel İlkeler ve Parkinson Hastalığındaki Uygulamalar
16. Ulusal Sibirbilim Kongresi
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmış
Özet bildiri
Event-related alpha responses during response inhibition in children and young subjects
18.Ulusal Sinir Bilim Kongresi
TÜRKİYE
İngilizce
Yayımlanmış
Tam metin bildiri
A longitudinal investigation of event related EEG brain oscillations in patients with Parkinson’s disease
17th Turkish Neuroscience Congress
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmış
Özet bildiri
Event-related alpha and beta phase-locking decreased in DLB and PDD compared to ADD during the visual oddball task
International Journal of Psychophysiology
İngilizce
Yayımlanmış
Özet bildiri
Event-related Oscillations in Alzheimer's (AD), Parkinson's (PD) and Lewy Body Diseases (LBD)
21st World Congress of Psychophysiology (IOP 2023)
İngilizce
Yayımlanmış
Özet bildiri
How Do Event-Related Gamma Oscillations Differ in Alzheimer's Disease From Other Types of Dementia?
Alzheimer`s Association International Conference (AAIC 2023), ALZ
İngilizce
Yayımlanmış
Özet bildiri
How Do Event-Related Gamma Oscillations Differ in Alzheimer's Disease From Other Types of Dementia?.
Alzheimer`s Association International Conference (AAIC 2023)
İngilizce
Yayımlanmış
Özet bildiri
Yeraltı Madencilerinde Duygusal Uyaranların Algılanması Esnasında Azalmış Delta ve Teta Yanıtları: Olaya İlişkin Salınım Çalışması
1. Ulusal Nörogörüntüleme Kongresi ve 2. Türk - Alman Nörobilim Sempozyumu
TÜRKİYE
İngilizce
Yayımlanmamış
Özet bildiri
Event Related Gamma Phase Locking in Alzheimer’s Disease, Parkinson’s Dementia and Lewy Body Dementia during Working Memory Paradigm
21st World Congress of Psychophysiology (IOP 2023)
İngilizce
Yayımlanmış
Özet bildiri
The Impact of Working Underground on Brain Function: Lack of Alpha Oscillations
6th Basic Clinical and Multimodal Imaging (BaCI) Conference
TÜRKİYE
İngilizce
Yayımlanmış
Özet bildiri
Gamma power increased in Alzheimer's disease patients in comparison to healthy controls during recognition of facial expressions.
Alzheimer`s Association International Conference (AAIC 2020)
HOLLANDA
İngilizce
Yayımlanmış
Özet bildiri
Frontal Theta Response in Parkinson’s Disease During Auditory and Visual Cognitive Paradigms
International Journal of Psychophysiology
İTALYA
İngilizce
Yayımlanmış
Özet bildiri
EEG Theta and Alpha Responses in Patients with Parkinson’s Disease with and without Hallucinations
International Journal of Psychophysiology
İTALYA
İngilizce
Yayımlanmış
Özet bildiri
The Effect of Transcutaneous Electrical Nervous Stimulation on EEG in Healthy Individuals
International Meeting on Education and Research in Health Sciences (IMER- HS)
TÜRKİYE
İngilizce
Yayımlanmış
Özet bildiri
Event-related alpha responses during response inhibition in children and young subjects
Anatomy: International Journal of Experimental & Clinical Anatomy
İngilizce
Yayımlanmış
Özet bildiri
Abnormal event-related EEG alpha responses in PDD and DLB compared to ADD during auditory oddball task
18th European Congress of Clinical Neurophysiology (ECCN 2023)
İngilizce
Yayımlanmış
Özet bildiri
Increased posterior event-related EEG oscillations during visual memory encoding in children born with low birth weight compared to children born with normal birth weight
18th European Congress of Clinical Neurophysiology (ECCN 2023)
İngilizce
Yayımlanmış
Özet bildiri
Spontaneous EEG gamma oscillations in healthy children, healthy young and healthy elderly
Clinical Neurophysiology, 32nd International Congress of Clinical Neurophysiology (ICCN 2022)
İngilizce
Yayımlanmış
Özet bildiri
Differential impact of different types of dementia on perception and cerebral coding of emotional facial information: An event-related oscillations study
Clinical Neurophysiology, 32nd International Congress of Clinical Neurophysiology (ICCN 2022)
İngilizce
Yayımlanmış
Özet bildiri
Decrease of delta responses during cognitive paradigm in parkinson dementia and lewy body dementia is more severe than alzheimer’s disease
Clinical Neurophysiology, 32nd International Congress of Clinical Neurophysiology (ICCN 2022)
İngilizce
Yayımlanmış
Özet bildiri
Impairment of Recognition of Facial Expressions in Different Types of Dementia
Alzheimer's Association International Conference (AAIC 2021), ALZ
İngilizce
Yayımlanmış
Özet bildiri
Abnormal event‐related EEG theta responses in patients with dementia with Lewy bodies and Parkinson's disease dementia
Alzheimer's & Dementia, Alzheimer's Association International Conference (AAIC 2021), ALZ
İngilizce
Yayımlanmış
Özet bildiri
Decrease of event related theta power is more profound in patients with Parkinson's disease dementia in comparison to Alzheimer's disease dementia
Alzheimer's & Dementia, Alzheimer`s Association International Conference (AAIC 2021), ALZ.
İngilizce
Yayımlanmış
Özet bildiri
Reflections of impaired facial expression perception on EEG-event-related brain oscillations in patients with Parkinson's disease
Anatomy: International Journal of Experimental & Clinical Anatomy
İngilizce
Yayımlanmış
Özet bildiri
Evaluation of emotional facial expression processing in dementia by means of event-related theta oscillation
In Virtual Annual Meeting of the Society-for- Psychophysiological-Research (SPR)
İngilizce
Yayımlanmış
Özet bildiri
Decrease of parieto-occipital beta phase locking in patients with Parkinson’s disease and Lewy body disease
Clinical Neurophysiology
İngilizce
Yayımlanmış
Özet bildiri
Event related EEG brain oscillations differentiate cognitive decline in patients with Parkinson’s disease
Clinical Neurophysiology
İngilizce
Yayımlanmış
Özet bildiri
A longitudinal investigation of event related EEG brain oscillations in patients with Parkinson's disease
Anatomy: International Journal of Experimental & Clinical Anatomy
İngilizce
Yayımlanmış
Özet bildiri
Cognitive decline is reflected with aberrant EEG theta and alpha responses in patients with Parkinson's disesase dementia and dementia with lewy body disease
Anatomy: International Journal of Experimental & Clinical Anatomy
İngilizce
Yayımlanmış
Özet bildiri
Successful working memory encoding is represented with increased EEG theta responses in children
Anatomy: International Journal of Experimental & Clinical Anatomy
İngilizce
Yayımlanmış
Özet bildiri
The effects of left presupplementary area high frequency rTMS on motor signs and resting state EEG in Parkinson’s Disease Patients with freezing of gait
Federation of European Neuroscience Societies
İngilizce
Yayımlanmış
Özet bildiri