Bildiriler

FUTBOLDA TOPA YAKLAŞMA HIZI VE MESAFESİNİN TOP HIZINA ETKİSİ
The International Balkan Conference in Sport Sciences, Bursa
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmış
Özet bildiri
BASKETBOLCU VE FUTBOLCU ÇOCUKLARDA BACAK SERTLİĞİ VE KOŞU EKONOMİSİ İLİŞKİSİ
16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, ANTALYA/2018
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmış
Tam metin bildiri
GENÇ FUTBOLCULARDA ŞUT ATMA HIZI İLE BACAK SERTLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, ANTALYA/2018
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmış
Özet bildiri
FARKLI YAŞ GRUPLARINDAKİ FUTBOLCU ÇOCUKLARDA BACAK SERTLİĞİ VE KOŞU EKONOMİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
18. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmış
Tam metin bildiri
Şut Atma Performansı ile Şut Simulasyon Direnç Egzersizi ve İzokinetik Pik Tork Değerleri Arasındaki İlişki
15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmış
Özet bildiri
Futbolda Ayaküstü Şut Hızının Radar ve Görüntü Analiz Yazılımı İle Ölçülmesi
15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmış
Özet bildiri
SEDANTER GENÇ ERKELERDE KESİŞİM NOKTASI İLE EN YÜKSEK YAĞ YAKIMININ KARŞILAŞTIRILMASI
7. Egzersiz Fizyolojisi Sempozyumu
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmış
Özet bildiri
Genç futbolcularda kuvvet ve süratın şut atma performansı ile ilişkisinin değerlendirilmesi
6.Egzersiz Fizyolojisi Sempozyumu
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmış
Özet bildiri