Projeler

Süpervize Ev Tabanlı Pulmoner Telerehabilitasyon Programı ile Bilişsel Telerehabilitasyonun Etkinliğinin İleri Evre Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarında Karşılaştırılması
Doktora tez projesi
2024-03-28 15:52:42
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Devam Ediyor
Mastektomi Sonrası Lenfödem Gelişen Olgularda Pulmoner Telerehabilitasyon Yaklaşımının Üst Ekstremite ve Solunum Fonksiyonlarına Etkisi
2023-11-15 15:42:47
TÜBİTAK PROJESİ
Devam Ediyor
Kronik Non-spesifik Boyun Ağrısının Tedavisinde Proprioseptif Nöromusküler Fasilitasyon Tekniği ile Fotobiyomodülasyon Tedavisinin Etkinliğinin Karşılaştırılması: Randomize Kontrollü Çalışma
2023-11-15 15:40:24
TÜBİTAK PROJESİ
Devam Ediyor
Basketbol ve Voleybol Sporcularına Uygulanan Kinezyobant Uygulamasının Alt Ekstremite Kas Oksijenizasyonuna ve Sıçrama Fonksiyonuna Akut Etkisi: Plasebo Kontrollü Çapraz Çalışma
2023-11-15 15:30:02
TÜBİTAK PROJESİ
Devam Ediyor
Espor Oyuncularında Elektriksel Stimülasyon Uygulamasının Üst Ekstremite Kas Oksijenizasyona, Oyun Reaksiyon Süresine ve Kavrama Kuvvetine Akut Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma
2023-11-15 15:24:22
TÜBİTAK PROJESİ
Devam Ediyor
Esporcuların Oyun Bağımlılığına Göre Kronotipe, Kan Yorgunluk Belirteci Ve Üst Ekstremite Reaksiyon Zamanının İncelenmesi
2023-11-15 15:20:49
TÜBİTAK PROJESİ
Devam Ediyor
Gelişim Geriliği Olan Çocuklarda Video Oyun Tabanlı Akciğer Volümlerini Arttırıcı Eğitiminin Solunum Mekanikleri Üzerine Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma
2023-11-15 15:19:38
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Tamamlandı
Voleybol Sporcularında Self Proprioseptif Nöromusküler Fasilitasyon Germe ile Dinamik Germe Uygulamasının Miyokardiyal Oksijen Tüketimine ve Fonksiyonel Sıçrama Performanslarına Akut Etkisi
Voleybol Sporcularına Fizyoterapi Uygulamaları
2023-03-20 20:03:25
TÜBİTAK PROJESİ
Devam Ediyor