Bildiriler

The acute effect of motor imagery combined with action observation on brain electrical activity and cardioventilatory responses in sedentary individuals
ESCAN 2024
BELÇİKA
İngilizce
Yayımlanmış
Özet bildiri
Effect of Video Game-Based Lung Volume Increasıng Traınıng on Respıratory Mechanıcs in Chıldren wıth Developmental Delays: Randomized Controlled Study
The 6th International Health Sciences Congress
Türkçe
Yayımlanmamış
Özet bildiri
The problems faced by parents with a child with autism and the load of care giving
3rd International Black Sea Modern Scientifiıc Research Congress
TÜRKİYE
İngilizce
Kabul Edildi
Özet bildiri
Espor Oyuncularında Kas İskelet Sistemi Rahatsızlık Riski ve Oyun Bağımlılığının Değerlendirmesi
4. Uluslararası Herkes için Spor Kongresi
Türkçe
Yayımlanmış
Özet bildiri
The Role of Physiotherapy and Rehabilitation in the Treatment of Autism Spectrum Disorder
ICAMS-II & ECNAD
FİLİSTİN
İngilizce
Kabul Edildi
Özet bildiri
Genç Erişkinlerde Vücut Kompozisyonu ile Abdominal Kas Enduransı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
5. Uluslararası Sağlık ve Spor Bilimleri Sempozyumu
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmış
Özet bildiri
Fiziksel Aktivite Düzeyi Ölçümünde Kullanılan İki Farklı Yöntemin Korelasyonu
5. Uluslararası Sağlık ve Spor Bilimleri Sempozyumu
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmış
Özet bildiri
Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda yapay zeka kullanımı
3.Uluslararası Sağlıkta Yapay Zeka Kongresi
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmış
Özet bildiri
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının Rehabilitasyonunda Dijital Sağlığın Mevcut Rolü
2. Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimlerinde Yenilikçi Yaklaşımlar Kongresi
TÜRKİYE
İngilizce
Kabul Edildi
Özet bildiri
Sinirbiliminde Fizyoterapinin Önemi
International Congress of Health Researchs 2022
TÜRKİYE
İngilizce
Yayımlanmış
Özet bildiri
Assessment of Musculoskeletal System Pain And Psychosocial Status of The Athletes of Different Branches
THE 11TH CONGRESS OF THE EUROPEAN PAIN FEDERATION EFIC
İngilizce
Yayımlanmış
Özet bildiri
Evidence-Based Rehabilitation Methods and Nutritional Approaches Against Food Addiction
International Conference on Gastronomy, Nutrition and Dietetics-III
TÜRKİYE
İngilizce
Yayımlanmış
Özet bildiri
Video-based game therapy systems ın chest physıotherapy
2nd Hamidiye International Student Congress
TÜRKİYE
İngilizce
Kabul Edildi
Özet bildiri
Musculoskeletal pain and physical activity in esports players
4th International "Başkent" Congress on Physical, Social And Health Sciences
TÜRKİYE
İngilizce
Yayımlanmış
Özet bildiri
Manual Lmphatic Drainage and Evidence-Based Rehabilitation Approaches For Fibromyalgia
4th International "Başkent" Congress on Physical, Social And Health Sciences
TÜRKİYE
İngilizce
Yayımlanmış
Özet bildiri
Kanser hastalarının tedavisinde yükselen yıldız: Teletıp ve telerehabilitasyon
International Gazi Health Sciences Congress
TÜRKİYE
Türkçe
Kabul Edildi
Özet bildiri
Rehabilitation and Nutrition After Covid-19 Infection
IV. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmış
Özet bildiri
Sigara İçen ve İçmeyen Genç Erişkinlerde Fonksiyonel Kapasite ve Miyokardial Oksijen Tüketiminin İncelenmesi
6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi: Multicongress Gaziantep, 2019
TÜRKİYE
İngilizce
Yayımlanmış
Özet bildiri
Genç Erişkinlerde Fiziksel Uygunluk Düzeyinin Uyku ve Yaşam Kalitesi ile İlişkisi
1. Uluslararası Aktif Yaşlanma ve Kuşaklar Arası Dayanışma Kongresi
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmış
Özet bildiri
Pandemi döneminde fizyoterapi ve rehabilitasyon öğrencilerinin uzaktan eğitim sistem modeline karşı tutumunun değerlendirilmesi
8. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmış
Özet bildiri
Pandemi Döneminde Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Düzeylerinin, Psikolojik ve Uyku Durumlarının Değerlendirilmesi
8. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmış
Özet bildiri
Amfizem Olgularında İnspiratuar Kas Eğitiminin Pulmoner Rehabilitasyon Kazanımlarına Etkisi: Ön Çalışma Sonuçları
Uluslararası Katılımlı Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmış
Özet bildiri
Nikotin Bağımlılığının Aerobik Aktivite Sırasında Alt Ekstremite Kas Oksijenizasyonuna ve Fonksiyonelliğine Etkisi
Uluslararası Katılımlı Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmış
Özet bildiri
İnterstisyel Akciğer Hastalıklarında Farklı Telerehabilitasyon Yöntemlerinin Egzersiz Kapasitesi ve Dispne Üzerine Etkisi: RKT
Uluslararası Katılımlı Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmış
Özet bildiri
Efor Sırasında Maske Kullanımının Oksijen Saturasyonu ve Yorgunluk Üzerine Etkisi: Prospektif Çapraz Kontrollü Çalışma
Uluslararası Katılımlı Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmış
Özet bildiri
KOAH’lılarda Pulmoner ve Bilişsel Telerehabilitasyonun Semptom Seviyesi ve Egzersiz Kapasitesi Üzerine Etkisi
Uluslararası Katılımlı Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmış
Özet bildiri
Primer bakım verenlerde kas iskelet sistemi problemleri ve psikososyal durum.
Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi 2018
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmış
Özet bildiri
E-spor Sporcularında Kognitif Performansın Önemi
8. Bilim Günleri Kongresi
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmış
Özet bildiri
İdiopatik Pulmoner Fibrozis Olgusunda Videokonferans Tabanlı Egzersiz Programının Hasta Klinik Durumu Üzerine Etkisi
Uluslararası Katılımlı Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi-UASK2022
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmış
Özet bildiri
Sporcuların Dispne Algısı ve COVID-19'a Yakalanma Kaygısının İncelenmesi
Uluslararası Katılımlı Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi-UASK2022
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmış
Özet bildiri
8 Haftalık Uzaktan Takipli Eş Zamanlı Uygulanan Telerehabilitasyonun Etkinliği: Olgu Sunumu
Uluslararası Katılımlı Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi-UASK2022
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmış
Özet bildiri
Uzaktan Eğitim Sürecinin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Öğrencilerinin Depresyon ve Kaygı Durumları ile Uyku Kaliteleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
1. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Eğitim Kongresi
TÜRKİYE
Türkçe
Kabul Edildi
Özet bildiri
COVİD-19 pandemisinde online eğitim sürecindeki üniversite öğrencilerinin tükenmişlik durumu, benlik saygısı, iletişim becerileri ve akademik öz yeterlilik düzeyinin incelenmesi
8. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmış
Özet bildiri
Sağlıklı Kadınlarda Yoga-Pilates Programının Denge Üzerine Etkisi.
Ulusal Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, 2016
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmış
Özet bildiri
Zihin Engellilerde Uygulamalı Kombine Egzersiz Programı
29. Ulusal Özel Eğitim Kongresi
TÜRKİYE
Türkçe
Kabul Edildi
Özet bildiri
Postmenopozal dönem kadınlarda bel çevresi genişliği, fiziksel aktivite düzeyi ve depresyonun üriner inkontinans ile ilişkisi
17. Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Gelişmeler Kongresi
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmış
Özet bildiri