Bildiriler

Plastik cerrahi kliniklerine cinsiyet değişikliği nedeni ile başvuran hastaların pre-op ve post-op süreçte hemşirelik bakımları ve önemi
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 39. Ulusal Kurultayı
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmış
Özet bildiri
Postpartum Depresyon Tanılı Anneler İle Sağlıklı Annelerin Bağlanma Tarzlarının Değerlendirilmesi
4. Uluslararası Gebelik Doğum ve Lohusalık Kongresi
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmış
Özet bildiri
Sezaryen Oranını Azaltmaya Yönelik Kanıta Dayalı Uygulamalarda Ebe ve Hemşirelerin Bilgi Düzeyleri
4. Uluslararası Koru Gebelik Doğum ve Lohusalık Kongresi
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmış
Tam metin bildiri