Bildiriler

Profesyonel Spor Kulüplerinde Etkili ve Verimli Takım Yönetiminin İncelenmesi
19. Uluslararasi Spor Bilimleri Kongresi
TÜRKİYE
Türkçe
Kabul Edildi
Özet bildiri
Grassroots Gönüllü Liderliğinde Eğitmenlerin Uygulama Başında Eğitimi: İstanbul Gedik Üniversitesi Örneği ‘’Grassroots Training At Volunteer Leadership In Application: Istanbul Gedik University Sample‘’
16. Uluslararası Spor Bilimleri Kondgresi
TÜRKİYE
İngilizce
Yayımlanmış
Tam metin bildiri
Spor Yoluyla Gelişim Perspektifinden Grassroots Çocuk Futbolunun Sosyal Kalkınmaya Etkisi
17. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi
Türkçe
Yayımlanmış
Özet bildiri
Sosyal Kaynaştırma ve Uyumlandırma Aracı Olarak Çcuk Futbolunun Kullanılmasının Nicel Yöntemlerle İncelenmesi: Pendik İlçesi Örneği
Uluslararası Rekreasyon ve Spor Yöneticiliği Kongresi
Türkçe
Yayımlanmış
Özet bildiri
Spor Yoluyla Gelişim ve Çocuğun İyi Olma Hali Açısından Türkiye deki Mülteci Çocuklar İle İlköğretimdeki Öğrenciler Arasındaki Farkların İncelenmesi: Pendik İlçesi Örneği
15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmamış
Özet bildiri
Okula ve Sınıfa Uyum Açısından Türkiye’de Öğrenim Gören Mülteci Çocuklar ile İlköğretimdeki Öğrenciler Arasındaki Farklar
Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmamış
Özet bildiri