Bildiriler

A REMOTE ACCESS TOOL FOR EFFICIENT SERVER MANAGEMENT
9. ULUSLARARASI ANKARA BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmış
Özet bildiri
Bilgi Güvenliğinde En Çok Tercih Edilen Uygulamaların Belirlenmesi
UGEBAK 2019 - ULUSLARARASI GELECEĞİN EĞİTİMİNE BAKIŞ KONFERANSI
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
Türkçe
Kabul Edildi
Tam metin bildiri
Uzaktan Eğitim Sisteminin Bilgi Güvenliği Açısından İncelenmesi
YÖNETİM ARAŞTIRMALARI / MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI SEMPOZYUMU
TÜRKİYE
Türkçe
Yayımlanmamış
Özet bildiri