Kitaplar

Cumhuriyetimizin 100. Yılında Özel Hukuk ve Kamu Hukuku Sempozyumu
Hukuk Temel Alanı>Anayasa Hukuku>Anayasa Hukuku
Hukuk Devleti ve Türkiye: AYM Kararlarında Etkisizleşme
2024
Bilimsel Kitap
Türkçe
TÜRKİYE
Basılı
İstanbul Gedik Üniversitesi Yayınları
Hukuk Temel Alanı>Anayasa Hukuku>Anayasa Hukuku
Anayasa Mahkemesinin Ürettiği Yapay Bir Kavram: ‘’Ortak Koruma Alanı"
2024
Bilimsel Kitap
Türkçe
TÜRKİYE
Basılı+Elektronik
Atılım Üniversitesi Yayınları
Prof. Dr. Zafer Gören Armağanı
Hukuk Temel Alanı>Bilim Alanı
Uluslararası Sözleşmeler Işığında 1982 Anayasasında Konut Hakkı
2017
Bilimsel Kitap
Türkçe
TÜRKİYE
Basılı
Yetkin Yayınevi
Anayasa Hukuku Dersleri
Hukuk Temel Alanı>Anayasa Hukuku
2010
Ders Kitabı
Türkçe
Basılı
Yıldız Teknik Üniversitesi Yayınları
Devrim Ulucan’a Armağan
Hukuk Temel Alanı->Anayasa Hukuku
2005
Bilimsel Kitap
Türkçe
TÜRKİYE
Basılı
Legal Yayınevi
Demokratik Anayasa Görüşler ve Önerile
Hukuk Temel Alanı->Anayasa Hukuku
Anayasa Şikâyeti – Anlamı Kapsamı ve Türkiye Uygulamasında olası Sorunlar
2012
Bilimsel Kitap
Türkçe
TÜRKİYE
Basılı
Metis Yayınları
Anayasa Hukuku Ders Notları
Hukuk Temel Alanı->Anayasa Hukuku
2013
Ders Kitabı
Türkçe
TÜRKİYE
Basılı
Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını
TBMM Yüzüncü Yıl Armağanı
Hukuk Temel Alanı>Anayasa Hukuku>Anayasa Hukuku
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Yüzyılı
2022
Bilimsel Kitap
Türkçe
TÜRKİYE
Basılı
Tekin Yayınları
Anayasa Hukukunun Çalışma Yöntemleri
Hukuk Temel Alanı>Anayasa Hukuku>Anayasa Hukuku
2009
Kitap Tercümesi
Türkçe
Basılı
Maltepe Üniversitesi Yayınları