Tez Danışmanlığı

Spor bilimleri öğrencilerinin bilişsel esneklik ve istihdam edilebilirlik ilişkisi
Yüksek Lisans / Yazar: OZAN TABAK
Türkiye
2023